Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

Słonecznie
21°C
Słonecznie

Stanowisko Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Wawrzyszewa

W związku z wyłożeniem przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy do konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Wawrzyszewa (MPZP), Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyraża swoje stanowisko w sprawie projektu planu.

Przez ostatnie lata Warszawa zmienia się na naszych oczach. Szczególnie intensywny jest rozwój infrastruktury, a jego nieodłącznym elementem jest wzrost aktywności mieszkańców, ich świadomości oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Miasto to nie tylko budynki i drogi, ale przede wszystkim ludzie. I to właśnie im powinna służyć powstająca przestrzeń. Nasza dzielnica ma wyjątkowy charakter – łączy w sobie cechy wielkomiejskiej aglomeracji z obszarami nienaruszonej przyrody. To miejsce stale rozwijające się, które przyciąga warszawiaków i staje się domem dla kolejnych pokoleń. Zabudowa mieszkaniowa i komercyjna powinna jednak powstawać w parze z infrastrukturą społeczną oraz terenami rekreacyjnymi. Chcemy na Bielanach dobrej, przyjaznej i estetycznej przestrzeni do życia, pracy i wypoczynku.

Mając na uwadze powyższe, Rada Dzielnicy zajmuje stanowisko w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Wawrzyszewa.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy składa zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanym zmianom w sposobie zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 9U-H i 10U-H, na których aktualnie zlokalizowany jest bazar Wolumen. Zgodnie z zapisami projektu MPZP tereny te przeznacza się pod zabudowę o charakterze usług handlu i innych usług z zakresu: biur, administracji, telekomunikacji, obsługi finansowej, gastronomi. Wysokość zabudowy dla ww. terenów została wskazana na poziomie do 28 metrów, tj. 8 kondygnacji, z czego powierzchnię handlową ograniczono wyłącznie do powierzchni lokali usługowych zlokalizowanych na parterze tychże budynków. Jednocześnie zaproponowano pozostawienie części handlowej bazaru na niewielkim obszarze dotychczasowego targowiska oznaczonym symbolem 11 KP-P. Zaproponowane w projekcie MPZP zmiany doprowadzą do daleko idącego przekształcenia terenu, na którym znajduje się bazar Wolumen, co de facto doprowadzi do jego likwidacji w obecnej formie.

Sprzeciwiamy się dogęszczeniu zabudowy nowymi inwestycjami mieszkaniowymi na obszarach oznaczonych symbolami 2KDg, 3MW, 21MW, 22 KDg, 23MW, 50 KDg, 51 MW/U kosztem obecnie istniejących tam terenów zielonych, rekreacyjno--sportowych. Dopuszczalna wysokość parkingów wielopoziomowych do czterech kondygnacji. Jednocześnie Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zauważa, że pomimo zaproponowanemu w MPZP dogęszczeniu zabudowy na terenie Wawrzyszewa i związanym z tym napływem dużej liczby nowych mieszkańców, w projekcie planu nie uwzględniono terenów pod nową infrastrukturę publiczną jak szkoły, przedszkola, żłobki czy tereny sportowo-rekreacyjne.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy sprzeciwia się zaproponowanym w projekcie MPZP zmianom w infrastrukturze drogowej, tj. zaproponowanemu przedłużeniu ulic Tołstoja (oznaczonej w MPZP symbolem 68KD-W) do ulicy Petofiego, przedłużeniu ulicy Goldoniego (oznaczonej symbolem 12 KD-D) do ulicy Tołstoja, przedłużeniu ulicy Andersena (oznaczonej symbolem 13 KD-D) do ulicy Wolumen oraz utworzeniu bezpośredniego łącznika pomiędzy ulicą Andersena a ulicą Wólczyńską (oznaczonego symbolem 77 KD-W). W ocenie Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zaproponowane zmiany w tym zakresie wprowadzą dodatkowy ruch samochodowy do wnętrza osiedla, co będzie miało wpływ na znaczne pogorszenie bezpieczeństwa pieszych.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dostrzega w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozytywne aspekty, takie jak: proponowane powstrzymanie zabudowy, tzw. Łączki Wawrzyszewskiej, która w projekcie planu wspólnie ze Stawami Brustmana została oznaczona symbolem 35 ZP, tj. jako teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej – park. Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z zadowoleniem przyjmuje również propozycję wyznaczenie w projekcie MPZP terenu pod usługi ochrony zdrowia na obszarze oznaczonym symbolem 13 U-Z. Jednocześnie wnioskuje o doprecyzowanie w planie zapisu o publicznym charakterze świadczonych usług, ustalenie powierzchni przeznaczonej pod placówkę ochrony zdrowia na minimum 50% oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych na terenie przyszłego ośrodka.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy sprzeciwia się zaproponowanej w §17 pkt. 1 wysokości stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów MW, MW/U, U, U-H, U-Z, ZP/U, która została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 30%.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wnioskuje również o uwzględnienie ogólnodostępnego przejścia bramnego pomiędzy ul. Dantego a ul. Wolumen, na wysokości Szkoły Podstawowej nr 209 oraz dopuszczenie rozbudowy szkół przy ul. Tołstoja, ul. Kasprowicza oraz al. Reymonta do czterech kondygnacji.

Ponadto, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dostrzegając zainteresowanie dokumentem wyrażone w opinii mieszkańców dzielnicy, wnosi o rozważenie możliwości podzielenia planu na mniejsze fragmenty.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski

Lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sytuacja na bielańskich ulicach

Warszawa, Nasze Bielany