Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Wspomnienie tych, co ginęli za wolność i pokój

Po raz pierwszy Bielański Klub Kombatanta został zaproszony przez gabinet prezydenta m.st. Warszawy na ceremonię składania wieńców przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich.

31 lipca odbyła się tam uroczysta polowa Msza św. i apel poległych. W imieniu bielańskich kombatantów wieniec składali: Michalina Kuc, Urszula Przymus, por. Józef Kassyk, kpt. Stanisław Lipiński, Henryk Ratyński.

1sierpnia przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy oraz członkowie Bielańskiego Klubu Kombatanta złożyli kwiaty i zapalili znicze w bielańskich miejscach pamięci narodowej: pod tablicą na ścianie Domu Dziecka im. Maryny Falskiej (al. Zjednoczenia 34) – tu mieścił się szpital powstańczy; przy głazie – pomniku walki o lotnisko bielańskie (ul. Michaliny 10) i mogile w głębi Lasu Młocińskiego; pod krzyżem z nazwiskami poległych Polaków (ul. Gdańska 12/14); przy głazie z tablicą pamiątkową Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego (ul. Gwiaździsta 17); pod obeliskiem z nazwiskami Polaków poległych w Powstaniu (ul. Powązkowska 93); pod tablicą na ścianie małego kościoła pw. św. Marii Magdaleny upamiętniającą śmierć partyzantów (ul. Horacego róg Wólczyńskiej); pod obeliskiem ku czci powstańców na Cmentarzu Wawrzyszewskim; pod krzyżem z tablicą poległych z Wawrzyszewa i żołnierzy AK (ul. Wólczyńska róg Wolumen).

Kombatanci stawili się z prezesem BKK por. Józefem Kassykiem. W uroczystości wzięli udział harcerze z Hufca Żoliborz oraz młodzi druhowie z opiekunem z Hufca Ostróda na Mazurach. Przyjechało ich ośmiu: dwóch Krzysztofów, dwóch Kacprów, Aleksander, Dominik, Maksymilian i Oskar, jako delegaci na zlot z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania. Uczestnicy zlotu mieli przydzielone dzielnice do rocznicowej służby i harcerzom z Ostródy przypadły Bielany. Nie kryli radości ze spotkania z kombatantami. Podziwiali galowe mundury, wypytywali o Powstanie. A wywiadu na ten temat udzielił druh Krzysztof Bielec.

Druga uroczystość rocznicowa, upamiętniająca zarazem walkę o lotnisko bielańskie, odbyła się 4 sierpnia. W kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju – Msza św. za poległych w tej walce, a obchody ze składaniem wieńców – przy pomniku i mogile w Lesie Młocińskim.

Posterunek honorowy wystawiła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Wprowadzono sztandary Środowiska „Grupa Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Po sygnale „Baczność” zabrzmiał hymn narodowy. Prowadzący spotkanie dyrektor BOK Jarosław Bobin, w imieniu samorządowych władz Dzielnicy Bielany, witał uczestników: z „Grupy Kampinos”, z Bielańskiego Klubu Kombatanta, panią wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatę Gosiewską, radnych m.st. Warszawy; z Zarządu Dzielnicy burmistrza Grzegorza Pietruczuka, Włodzimierza Piątkowskiego, Marka Sitarskiego; bielańskich radnych, bielańską Radę Seniorów; bielańskie służby – Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną, Polski Czerwony Krzyż; członków samorządu mieszkańców Młocin, ks. prorektora prof. dr.  hab. Ryszarda Czekalskiego (UKSW), przedstawicieli Bielańsko-Żoliborskiego Klubu Gazety Polskiej. Całemu licznemu gronu uczestników bielańskiej uroczystości serdecznie dziękujemy za obecność.

Ks. prałat płk. Bogusław Pasternak – kapelan bielańskich kombatantów odczytał „Modlitwę za ojczyznę” ks. Piotra Skargi. Burmistrz Grzegorz Pietruczuk powiedział m.in.: „Powstańcy Warszawy swój patriotyzm wyrażali w walce za ojczyznę, poświęcając dobro największe – własne życie. Dzisiaj, przed naszym pokoleniem, nikt nie stawia takich wymagań. Swój patriotyzm wyrażamy pokojowo, zgodnie z miarą czasów, w których przyszło nam żyć. Ich emanacją jest działanie na rzecz naszych najbliższych sąsiadów, mieszkańców i współobywateli. Nasz patriotyzm to owocny rozwój naszej małej bielańskiej ojczyzny. Często namawiam swoich kolegów, aby w swoim dynamicznym pędzie przez współczesność zatrzymali się czasem przed powstańczą tablicą. Bowiem to właśnie 75 lat temu „wczoraj” rozpoczęło budowę „dzisiaj”, My tę budowę tylko podtrzymujemy, lecz to Wy nadaliście jej sens, znaczenie i imię. A brzmi ono w najmniejszym wymiarze „Bielany”, zaś w największym „Polska”.

Jarosław Bobin odczytał list od pani poseł na Sejm RP Joanny Fabisiak, która napisała m.in. „To, że dziś żyjemy w niepodległym kraju, zawdzięczamy ludziom, którzy wiele lat temu poświęcili dla naszej wolności swoje siły, zdrowie i życie”. Prezes „Grupy Kampinos” Marcin Biegas odczytał opis bitwy o lotnisko podpisany przez niego i przez honorowego prezesa tego środowiska mjr. Jerzego Koszadę. Lotniska wprawdzie nie zdobyto, ale straty zadane Niemcom spowodowały, że nie było już wykorzystywane przeciwko walczącej Warszawie.

Wieńce i kwiaty przy pomniku i mogile złożyły wszystkie uczestniczące w uroczystości delegacje, a także przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Razem dla Bielan. Warto podkreślić, że nasza Rada Seniorów składała wieniec po raz pierwszy i wieść niesie, że postarała się o to Krystyna Żebrowska. Obchody zakończyło wystąpienie przewodniczącego BKK Józefa Kassyka: „Rok 2019 obfituje w rocznice, 450 lat temu Sejm powołał Rzeczpospolitą Obojga Narodów, 100 lat temu odbyła się pokojowa konferencja w Paryżu. Mamy 40-lecie pielgrzymki Papieża-Polaka, która wywarła największy wpływ na przywrócenie niepodległości Polski…”.

Podczas uroczystości przy pomniku Marcin Biegas powiedział:  „Nie wszyscy tu leżą. Niektórzy wciąż gdzieś tutaj są”. 

Irma Wieczorkowska-Bednarek