Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Wrześniowe rocznice

1939: piątek, czwarta rano. Świat wstrzymał oddech. 2019: pamiętamy, bo żyjąc w czasie pokoju nie wolno zapomnieć, co niesie wojna.

Na centralnych obchodach osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej prezydent Niemiec powiedział po polsku: „Przepraszam”. Przemawiając w czasie bielańskiej uroczystości pani poseł Joanna Fabisiak podkreśliła, że przez wszystkie dziesięciolecia czekaliśmy na to słowo…

Po Mszy św. w kościele pw. św. Marii Marii Magdaleny, celebrowanej przez kapelana bielańskich kombatantów ks. płk. Bogusława Pasternaka, poczty sztandarowe przedstawiciele władz Dzielnicy, organizacji kombatanckich, bielańskich służb oraz szkół przeszli na Cmentarz Wawrzyszewski pod pomnik 30. Pułku Strzelców Kaniowskich. Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego wystawił posterunek honorowy. Trębacz Batalionu odegrał Hymn Narodowy. Prowadzący Marcin Domagała powitał: środowiska kombatanckie z przewodniczącym Bielańskiego Klubu Kombatanta por. Józefem Kassykiem, poseł Joannę Fabisiak, radnych m.st. Warszawy z Wiceprzewodniczącym Rady Sławomirem Potapowiczem, władze Dzielnicy – burmistrza Grzegorza Pietruczuka, wiceburmistrzów:  Andrzeja Malinę, Katarzynę Potapowicz, Włodzimierza Piątkowskiego, bielańskich radnych z Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Anną Czarnecką, Radę Seniorów  z przewodniczącą Krystyną Żebrowską, naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Romualda Modzelewskiego, komendanta Rejonowego Policji Warszawa V Lecha Bielaka i jego zastępcę Wojciecha Turka, prezesa Oddziału Rejonowego PCK dr Wojciecha Borkowskiego, przedstawicieli Klubu Gazety Polskiej, Zespół Szkół Nr 18, Zespół Szkół Nr 49, Szkołę Podstawową Nr 80, przedstawicieli Huty ArcelorMittal Warszawa oraz Przyjaciół Huty-Warszawa i Spółdzielni Mieszkaniowej „Wawrzyszew”. Wieńce i kwiaty składały wszystkie delegacje oraz przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Razem dla Bielan i Prawa i Sprawiedliwości.

Z przemówienia burmistrza Grzegorza Pietruczuka: „To, co możemy dzisiaj zrobić, to stać się liderem pozytywnych zmian. (...)Zadaniem naszego regionu, naszego miasta, naszej dzielnicy jest przede wszystkim rozwiązywanie najbardziej przyziemnych problemów podnoszenia jakości życia codziennego. To najlepsza droga do budowy polskiej potęgi, prestiżu i znaczenia”.

Z kończącej uroczystość refleksji Józefa Kassyka: „Dziś rządzi światem pokolenie, które nie przeżyło żadnej wojny i prezydenci prowadzą ryzykowną politykę – zbrojenia, do niczego dobrego nie doprowadzą. Nagromadzenie  tak wielkiej ilości broni, także atomowej, grozi katastrofą globalną”.

Z obserwacji niżej podpisanej: maszerują chłopcy, maszerują… W galowym mundurze, w orderach czas się cofa. Prostują się plecy, prężą nogi. Tylko sztandary coraz cięższe i trudno stać na baczność przez całą Mszę. Często w pocztach sztandarowych zastępuje bohaterów młodzież szkolna – to także jest forma trwania pamięci.

* * *

W drugą niedzielę września , jak co roku, Msza św. w kościele pw. św. Zygmunta i uroczystość patriotyczna na Placu Konfederacji przy głazie-pomniku, na którym widnieje napis: „Żołnierzom 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty AK okręgu nowogródzkiego oraz mieszkańcom Ziemi Lidzkiej poległym i zamordowanym przez okupantów w latach 1939-1945”. Ale żyje w kamieniu także pamięć o mieszkańcach tej ziemi, dla których wojna nie skończyła się ósmego maja. Uznani za wrogów systemu, który po pięciu latach hekatomby znów dzielił świat – nadal ginęli. „Rosja sowiecka zgotowała im straszny los – w syberyjskiej tajdze, łagrach i kamieniołomach” – przywołał tamten czas Józef Kassyk.

Jednym z zesłańców był Witold Krupowicz ps. „Ryś”, Polak znad Niemna, żołnierz 77. Pułku Piechoty AK okręgu nowogrodzkiego, wrócił do kraju po 12 latach, osiedlił się na Bielanach i ufundował ten pomnik (zmarł w 2017 roku w wieku 86 lat). Pięknie wspominała Go pani Joanna Fabisiak: „Mieszkaliśmy na tej samej ulicy, odwiedzał mnie w domu. Miał ideę – ten głaz. Cechowała Go konsekwencja i wielka miłość do człowieka, do Polski”.

Pomnik stanął w roku 1999 i już po raz dwudziesty zebrali się przy nim bielańscy kombatanci, władze Dzielnicy, radni oraz goście: prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wileńsko-Nowogródzki – Kazimierz Krajewski; wiceprezes ZG Związku Kombatantów RP i Osób Represjonowanych – Janusz Maksymowicz; były marszałek Sejmu RP – Marek Jurek; radni m.st. Warszawy – Dariusz Figura i Sławomir Potapowicz. Byli przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury z prezesem Sławomirem Wojdatem. Był – jak zawsze – zaprzyjaźniony z panem Krupowiczem prezes Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Waldemar Wasiewicz z rodziną, i jak zawsze złożył osobny wieniec. Były poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej Nr 133, Nr 209 i Nr 223.

Kazimierz Krajewski serdecznie podziękował za pamięć władzom Dzielnicy, kombatantom, mieszkańcom. „Radością napawa nas fakt, że część mieszkańców tamtych województw, wraz z ich potomkami, odnalazła swój nowy dom i spokój pośród nas, dołączając do naszej bielańskiej społeczności – powiedział burmistrz Grzegorz Pietruczuk. – W imieniu Zarządu Dzielnicy Bielany i w imieniu mieszkańców chcę wyrazić najwyższy szacunek i uznanie naszym kombatantom oraz Kresowianom, którzy z daleka przybyli na Bielany. Zawsze będziemy dbać o to, aby pamięć o Państwa czynach nie zaginęła”.

Po ceremonii składania wieńców (delegacja z asystą honorową) chór „Nowogródzkie Orły” zaśpiewał kilka pieśni patriotycznych – i śpiewał nam przy poczęstunku w dolnej sali kościoła, tradycyjnie szykowanym co rok przez Waldemara Wasiewicza, jego rodzinę i przyjaciół ze Stowarzyszenia.

* * *

17 września to rocznica wkroczenia do Polski wojsk sowieckich – dziś osiemdziesiąta. Porozumienie Ribbentrop-Mołotow zakładało likwidację naszego kraju przez germanizację i sowietyzację okupowanych terenów. Jak co rok, w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego, z inicjatywy Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany, została odprawiona uroczysta Msza, poświęcona pamięci poległych w walce z okupantami, zamordowanych w obozach niemieckich, łagrach sowieckich, więzieniach Gestapo, NKWD i UB w latach 1939-1956 oraz współtowarzyszy broni dzisiejszych weteranów. Po Mszy oddano poległym hołd, składając kwiaty pod tablicą pamięci w przedsionku kościoła.

* * *

21 września na skwerze im. 30. Pułku Strzelców Kaniowskich obchodziliśmy rocznicę bohaterskiej obrony północnych rubieży Warszawy w rejonie ówczesnej wsi Placówka, Młocin i Wawrzyszewa. Historia nadała tej bitwie nazwę „Warszawskie Termopile”. Około 480 roku p.n.e. broniąc Termopil przed Persami, poległo ponad 300 Spartan wraz z ich królem Leonidasem. We wrześniowej bitwie poległo ponad 500 żołnierzy z dowódcą mjr. Bronisławem Kamińskim. Mają tu pomnik, który zaprojektował plastyk ówczesnej Huty „Warszawa” Zbigniew Kowalski, a wykonała go załoga Huty. Uroczyste odsłonięcie odbyło się w 40. rocznicę bitwy w roku 1979. Dziś opiekują się nim Huta AlcerolMittal Warszawa i bielańskie szkoły. (Wszyscy żyjący w latach powojennych strzelcy kaniowscy odeszli już na wieczną wartę).

W przemówieniach podczas uroczystości podkreślano, że bitwa ta choć okupiona setkami ofiar, spełniła swoje zadanie, powstrzymano bowiem natarcie niemieckiej dywizji, ułatwiając przedostanie się do Warszawy żołnierzom Armii „Pomorze” i „Poznań” rozbitych nad Bzurą. „Grecki pomnik bitwy termopilskiej jest zbudowany z kamienia. Bielański pomnik żołnierzy polskich, dowodzonych przez mjr. Bronisława Kamińskiego – został wykuty ze stali. To stal bowiem była niezawodną bronią polskich żołnierzy. To dzięki niej, jak i bezwzględnemu przekonaniu o słuszności własnej racji niewielka jednostka wojskowa, którą jest batalion, była w stanie zatrzymać na przedpolach stolicy całą potężną dywizję” – powiedział Grzegorz Pietruczuk.

Prócz przedstawicieli władz dzielnicy, radnych, bielańskich służb, uczestniczył w uroczystości prezes Huty ArcelorMittal Warszawa Marek Kempa i pani dyrektor Alina Bielecka.

Irma Wieczorkowska-Bednarek