Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Zdrowiem i chorobami trzeba zarządzać

O nowej przychodni przy ulicy Przy Agorze, programie dla pacjentów POZ Plus a także o inwestycjach w sprzęt medyczny mówi w rozmowie z „Naszymi Bielanami” Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Od 2018 roku SPZZLO Warszawa-Żoliborz, jako jeden z dwóch stołecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzi program POZ Plus. Na czym on polega?

 

Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz: Podstawowym założeniem programu jest holistyczna oraz aktywna opieka nad pacjentem, polegająca zarówno na działaniach profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, jak i edukacyjnych, które są niezmiernie istotne ze względu na znaczenie samoświadomości w zakresie zdrowia człowieka. Pacjent de facto staje się partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji, dotyczących postępowania w zdrowiu i chorobie, w oparciu o wypracowany razem z nim indywidualny plan opieki medycznej.
W ramach programu lekarze interniści mają specjalnie zwiększone kompetencje oraz możliwość szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej. W realizacji planu indywidulanej opieki pacjent uzyskuje wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza i pielęgniarki, również dietetyk i edukator zdrowotny oraz fizjoterapeuta. Istotną funkcję pełnią koordynatorzy, stanowiący niejako rolę asystentów pacjenta, wspieranych przez system informatyczny, umożliwiający wymianę informacji o zaplanowanych i zrealizowanych zdarzeniach medycznych. W celu skutecznej realizacji projektu w SPZZLO Warszawa-Żoliborz zatrudniono trzech koordynatorów POZ Plus, którzy nadzorują program na różnych płaszczyznach.

 

Kogo obejmuje ten program?

Jednym z dwóch podstawowych zakresów funkcjonowania programu są Profilaktyczne Badania Bilansowe, przeznaczone dla osób pomiędzy 20 a 65 rokiem życia. Podczas pierwszej wizyty zostaje przeprowadzony wywiad medyczny, w wyniku którego pacjent kierowany jest na badania diagnostyczne oraz niezbędne konsultacje do lekarzy specjalistów, które są realizowane w krótkim okresie czasu. Na podstawie wykonanych badań diagnostycznych oraz po konsultacjach specjalistycznych lekarz internista dokonuje oceny i omawia z pacjentem stan jego zdrowia, sporządzając jednocześnie dla niego Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego z zaleceniem dalszych ewentualnych konsultacji specjalistycznych. W wyniku sporządzonego bilansu dokonywana jest ocena zdrowia pacjenta oraz określone zostają możliwe do wystąpienia u niego choroby przewlekłe, wymagające dalszego leczenia specjalistycznego. Natomiast Program Zarządzania Chorobą ma na celu przeprowadzenie szybkiej oraz niezbędnej diagnostyki specjalistycznej, jak również podjęcia w krótkim okresie czasu skoordynowanego leczenia u pacjentów, u których stwierdzono choroby mające charakter przewlekły. Do objęcia programem zarzadzania chorobą kwalifikowani są pacjenci w wieku powyżej 18 roku życia z podejrzeniem lub rozpoznaniem jednego ze schorzeń przewlekłych, takich, jak nadciśnienie tętnicze samoistne, cukrzyca typu 2, przewlekła choroba wieńcowa, utrwalone migotanie przedsionków, przewlekła niewydolność serca, astma oskrzelowa, POCHP, wole miąższowe i guzowate tarczycy, niedoczynność tarczycy, choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych oraz zespoły bólowe kręgosłupa.

 

Czy POZ Plus jest dla pacjenta płatny?

Uczestnictwo w programie jest oczywiście bezpłatne, jedynym warunkiem przystąpienia do programu jest ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ. Przy okazji warto przypomnieć, że program opracowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Dwa lata temu Bielany zyskały nową przychodnię na Marymoncie. Teraz trwa budowa kolejnej – przy ulicy Przy Agorze. Na jakim etapie jest postęp prac?

Budowa przychodni przy ul. Klaudyny 26B była naszą największą inwestycją ostatnich lat. Dziś ta nowoczesna placówka zapewnia usługi w ramach NFZ, w tym internę oraz pediatrię, a także specjalistyczne usługi komercyjne oraz diagnostykę endoskopową. Stanowi więc znakomite uzupełnienie naszych dotychczasowych usług, szczególnie w zakresach, do których dostęp jest ograniczony. Przychodnia przy ul. Przy Agorze to nasz kolejny ogromny projekt, polegający na zastąpieniu dotychczas funkcjonującej placówki przy ul. Wrzeciono 10C, w której występują ograniczone możliwości lokalowe oraz infrastrukturalne. Plany obejmują budowę nowoczesnego obiektu, w którym zostaną utworzone, poza podstawową opieką zdrowotną, poradnie specjalistyczne, rehabilitacyjna, zdrowia psychicznego oraz pracownia RTG. Pierwotnie władze Warszawy obiecały dofinansowanie w kwocie dwudziestu czterech milionów, jednakże ze względu na wprowadzenie ograniczeń wydatków budżetowych, istnieje duże ryzyko ograniczenia kwoty dofinasowania, co będzie skutkować zmniejszeniem wielkości samej inwestycji, jak również ilości planowanych poradni i pracowni. Aktualnie trwają nasze rozmowy z władzami stolicy, ponieważ zależy nam na zachowaniu pierwotnego planu w całości, szczególnie ze względu na dobro naszych pacjentów.Czy SPPZLO Warszawa-Żoliborz planuje jeszcze jakieś inwestycje?

Dotychczas regularnie realizowaliśmy różnego rodzaju inwestycje, zarówno w zakresie remontu obiektów, jak i uruchamiania nowych poradni i pracowni. W maju 2020 roku, pomimo stanu pandemii, otworzyliśmy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w przychodni przy ul. Żeromskiego 13, którego usługi skierowane są do młodych pacjentów borykających się z zaburzeniami psychicznymi. Zdecydowaliśmy się na tego typu inwestycję ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne na usługi psychologiczno-psychiatryczne dla najmłodszej grupy demograficznej. Ośrodek udziela świadczeń ambulatoryjnych na terenie przychodni oraz środowiskowych w domach pacjentów, szkołach i ośrodkach pomocy społecznej. Usługi przeznaczone są dla dzieci poniżej siódmego roku życia oraz dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, jednak nie dłużej niż do ukończenia dwudziestego pierwszego roku życia. Ze względu na kompleksowy charakter świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Ośrodek opieką objęte są również rodziny oraz opiekunowie prawni. Zakres świadczonych usług obejmuje porady psychologiczne domowe lub środowiskowe, sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej oraz pomoc psychospołeczną. Niestety aktualna sytuacja epidemiczna, wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędu m.st. Warszawy, spowodowały wstrzymanie naszych kolejnych planów inwestycyjnych.

 

Poza infrastrukturą istotne są też zakupy nowego sprzętu.

Jedną z naszych najważniejszych inwestycji sprzętowych w ostatnim okresie był zakup cyfrowego aparatu mammograficznego MAMMOMAT Inspiration firmy Simens do pracowni MMG w przychodni przy ul. Szajnochy 8, który służy do badań przesiewowych, diagnostycznych oraz trójwymiarowej mammografii 3D (tomosyntezy). Technologia 3D różni się od tradycyjnej metody 2D ilością wykonanych obrazów, których podczas jednej ekspozycji powstaje kilkadziesiąt (seryjnie). Metoda 3D umożliwia przeglądanie warstwy po warstwie, w ten sposób uzyskuje się cieńsze warstwy tkanek, dzięki czemu możliwa jest skuteczniejsza diagnostyka. Ważnym zakupem był również aparat do endoskopii, dzięki któremu w naszej przychodni przy ul. Klaudyny 26B, wykonujemy badania w zakresie gastroskopii, kolonoskopii oraz sigmoidoskopii, bardzo ważne w diagnostyce gastroenterologicznej. Kolejne zakupy sprzętu medycznego będą możliwe po ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczo-zdrowotnej w kraju, co mamy nadzieję, że nastąpi wkrótce, szczególnie ze względu na bezpieczeństwo oraz potrzeby naszych pacjentów.

 

Rozmawiał Przemysław Burkiewicz