Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Bilans 70- i 80-latka

Z najnowszych badań wynika, że prawie co piąta osoba w Unii Europejskiej ma 65 lat i więcej. Stanowi to populację prawie 100 milionów ludzi.

Konsekwencją wyraźnego procesu starzenia się społeczeństwa polskiego jest duża  grupa osób w wieku poprodukcyjnym (ok. 7,5 mln). Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego oraz społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Od wielu lat obserwujemy wydłużanie się przeciętnego czasu trwania życia Polaków. To pozytywne zjawisko jest konsekwencją m.in. postępów w medycynie Dłuższe życie  powoduje powstanie nowych problemów i wyzwań. Wydaje się więc, że najważniejszym zadaniem polityki społecznej powinna być nie tylko troska o dalsze wydłużanie życia, ale również podejmowanie takich działań, które będą sprzyjać pomyślnemu starzeniu się, czyli osiągnięcie wieku słusznego z małym ryzykiem chorób i niedołężności, z wysoką sprawnością umysłową i fizyczną oraz utrzymaną aktywnością życiową. Dążeniu do dalszego wydłużania życia powinno towarzyszyć zapewnienie godności i jakości życia seniorom. Istotnym elementem pomyślnego starzenia się jest aktywność fizyczna.

U większości osób w starszym wieku obserwujemy  wyraźny spadek aktywności fizycznej, która ogranicza się do codziennych czynności, takich jak: zakupy, gotowanie, sprzątanie, praca. Zachowanie wysokiej aktywności fizycznej w wieku starszym stanowi jeden z czynników prognozujących dłuższe trwanie życia, umożliwia ludziom starszym zachowanie autonomii i niezależności, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości ich życia.

Okres starości jest tak samo istotnym etapem naszego życia jak każdy inny. Stanowi najbardziej zróżnicowaną fazę życia, niepodlegającą żadnym regułom. Zależy również od naszych wcześniejszych zachowań zdrowotnych. Wśród wielu czynników wpływających na występowanie niepełnosprawności, a nawet przedwczesnej umieralności u osób w starszym wieku wymienia się samotność i izolację społeczną, dlatego uzasadnione wydaje się promowanie zachowań prozdrowotnych  oraz prewencję schorzeń przewlekłych mających priorytetowe znaczenie dla utrzymania zdrowia i niezależności do późnych lat życia. Seniorzy, mając do dyspozycji dużo wolnego czasu, w miarę możliwości i potrzeb, mogą nie tylko być aktywni w sferze realizacji własnych zamierzeń, lecz także pomagać innym ludziom.

Prawie co piąty mieszkaniec Warszawy ma ponad 60 lat. Z każdym rokiem znaczenie seniorów w życiu naszego miasta będzie rosło. Musimy zagwarantować im dobre warunki życia i zdrowia. Warszawa  jako organ założycielski dla wielu szpitali i przychodni zdrowia  znacząco wpływa na poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Szpital Bielański otrzymał 108 mln zł na rozbudowę i modernizację  placówki. Otwarta została nowa przychodnia przy ul. Klaudyny 26B.

Jesteśmy w przededniu wyborów samorządowych. Kandydaci na prezydenta stolicy w swoich programach  wyborczych podnoszą potrzebę poprawy opieki zdrowotnej nad seniorami. 

Powstanie bardzo potrzebne Stołeczne Centrum Geriatrii, w którym pacjent senior, najczęściej z wieloma schorzeniami, uzyska kompleksową opiekę medyczną. W przychodniach i szpitalach miejskich utworzone zostaną poradnie geriatryczne. Wdrożone  zostaną  programy profilaktyczne skierowane do osób starszych, bilans 70 i 80 latka.

Osoby we wskazanym wieku będą mogły skorzystać ze sfinansowanych przez miasto, kompleksowych badań diagnostycznych oraz konsultacji u specjalisty. Mając na uwadze poprawę opieki medycznej  nad osobami przewlekle chorymi, zwiększona zostanie liczba miejsc opieki długoterminowej.   

Seniorzy bardziej sprawni, przebywając we własnym środowisku, będą mogli skorzystać z tzw. teleopieki i telemedycyny, zostaną wyposażeni w urządzenia, które samodzielnie będą monitorować parametry życiowe, odnotowywać niebezpieczne zdarzenia i automatycznie uruchamiać akcję pomocy.

Polskie społeczeństwo starzeje się w błyskawicznym tempie. Już za niewiele ponad 10 lat, co czwarty obywatel naszego kraj będzie seniorem. Inaczej i trudniej choruje się w wieku podeszłym. Starsi ludzie mają też zupełnie inne potrzeby i oczekiwania wobec systemu opieki zdrowotnej. Starajmy się sprostać ich oczekiwaniom.

Lek. med. Wojciech Borkowski

specjalista medycyny rodzinnej