Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Kultura ma swój dom na Goldoniego – razem od 40 lat

40 lat temu powstało Dzielnicowe Centrum Kultury Robotniczej na Bielanach, którego po wielu przemianach prawnych, organizacyjnych i merytorycznych kontynuatorem i spadkobiercą został Bielański Ośrodek Kultury.

Jako dyrektor placówki, wraz z całym jego Zespołem postanowiłem, by obecny rok był rokiem szczególnym w naszych artystycznych i kulturalno-edukacyjnych działaniach. Chcielibyśmy, aby Państwo – nasi odbiorcy i partnerzy odczuli, że jubileusz BOK-u trwa cały rok – mówi Jarosław Bobin, dyrektor BOK-u.

Korzenie ośrodka przy Goldoniego 1 sięgają 1950 r. Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy podjęło decyzję o utworzeniu Parku Kultury w Lesie Bielańskim. Zbudowano estrady koncertowe i parkiety taneczne, powstała m.in. czytelnia książek, urządzono tereny sportowe oraz plac zabaw dla dzieci. Przez wiele lat od 1 maja do końca września Park Kultury był czynny we wszystkie wolne od pracy dni. Imprezy rozpoczynały się o godz. 14.00 i trwały do zmierzchu.

Park Kultury przez 30 lat był ośrodkiem życia kulturalnego. Zamierało ono jednak, gdy przychodziły chłodniejsze miesiące. Dlatego w tej dzielnicy odczuwano potrzebę znalezienia stałego miejsca na prowadzenie całorocznej działalności kulturalnej. Powstawało nowe osiedle Wawrzyszew. Właśnie w tej części ówczesnego Żoliborza przeznaczono część wybudowanego pawilonu handlowego na placówkę kulturalną. Działalność parku wygaszono ostatecznie w październiku 1986 r.

Na Goldoniego

Uroczyste otwarcie Dzielnicowego Centrum Kultury Robotniczej na Bielanach odbyło się 1 marca 1980 r. Znalazł tu swoje miejsce powstały rok wcześniej Robotniczy Klub Pracy Twórczej. Zrzeszał on robotników uzdolnionych w różnych dziedzinach – malarzy, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy. Równolegle z utworzeniem Centrum Kultury Robotniczej w różnych osiedlach żoliborskich powstawały świetlice i pracownie dla dzieci. Pod egidą Centrum działały: pracownia plastyczna przy ul. Potockiej 35, pracownia rzeźby przy ul. Cieszkowskiego 3/5, pracownia modelarstwa przy Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9, pracownia fotograficzna przy ul. Wrzeciono 2 oraz Żoliborska Orkiestra Młodzieżowa przy SP nr 247. Przez pierwsze 2 lata dyrektorem placówki była Mieczysława Jagodzińska. Od czerwca 1983 r. do 1993 r. dyrektorem była Halina Karbowiak-Szerszeń.

W maju 1987 r. uchwałą Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Żoliborz została zmieniona nazwa placówki na Dzielnicowy Dom Kultury na Goldoniego z wytyczonymi zadaniami: upowszechniania kultury, wychowania i wszechstronnej edukacji. W maju 1993 r. władze Dzielnicy Żoliborz ogłosiły konkurs na stanowisko dyrektora placówki przy ul. Goldoniego 1. Został nim Marian Zabiegałowski. W styczniu 1994 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy z Dzielnicowego Domu Kultury na Dzielnicowy Ośrodek Kultury. Systematycznie był rozszerzany cel działalności. W 1993 r. powołano Klub Środowisk Twórczych przy Dzielnicowym Domu Kultury przy ul. Goldoniego. Cyklicznie (raz w miesiącu) odbywała się prezentacja różnych dziedzin sztuki, w której uczestniczyły znane osobistości życia artystycznego. Duży wkład w działalność wniosła znana aktorka Alina Janowska. Od marca do września 1995 r. funkcję p.o. dyrektora sprawowała Krystyna Borowiec, a od września 1995 r. do czerwca 1996 r. p.o. dyrektorem była Mariola Góralska.

Bielański Ośrodek Kultury

Wraz z powstaniem Gminy Warszawa-Bielany nasz Ośrodek przy ul. Goldoniego 1 stał się instytucją gminną. Uchwałą Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 26 sierpnia 1995 r. została zmieniona nazwa na Bielański Ośrodek Kultury (BOK). W latach 1996–2009 Ośrodkiem kierowała Wanda Ścieżyńska. W 2001 r. przeprowadzony został kapitalny remont i rozbudowa Ośrodka. Zwiększenie powierzchni o 300 m2 umożliwiło zwiększenie oferty proponowanych zajęć i wydarzeń artystycznych. Po wejściu w życie w roku 2002 tzw. Ustawy Warszawskiej i wprowadzeniu nowego podziału miasta organizatorem Ośrodka został Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.  Od marca do lipca 2009 r. z-cą dyrektora była Ewa Perlińska, a od sierpnia do października 2009 r. z-cą dyrektora – Paweł Sobczak. W listopadzie 2009 r. konkurs na dyrektora wygrał Piotr Wojewódzki i kierował Ośrodkiem do 2013 r. W tym czasie w 2010 r. miał miejsce kolejny remont Ośrodka. Wnętrza zostały dostosowane i zaadaptowane do projektu „Teatr na Bielanach”. W 2013 r. dyrektorem Bielańskiego Ośrodka Kultury został Jarosław Bobin.

Z biegiem lat Ośrodek doczekał się placówek filialnych, które w innych częściach Bielan i w inny sposób zagospodarowały przestrzeń do działań kulturalnych. Pierwsza, bo we wrześniu 2003 r. dla mieszkańców Wólki Węglowej powstała Filia BOK na ul. Estrady 112, w pobliżu Puszczy Kampinoskiej. W latach 2003–2007 kierownikiem tej placówki była Agata Gąsiorowska. Od 2007 r. kierownikiem była Krystyna Gzula, a od stycznia 2017 r. Iwona Mirosław-Dolecka. Najmłodszą placówką, która powstała w 2017 r., jest Miejsce Aktywności Lokalnej na ul. Samogłoska 9a. Koordynatorem tego miejsca jest Anna Płachecka.

Ośrodek kontynuuje kierunki działalności podejmowane wcześniej. Organizowane są różnego rodzaju imprezy, działają sekcje stałe i zespoły. Bardzo dobrze rozwija się współpraca ze środowiskiem twórczym. Koncertom i spotkaniom z twórcami towarzyszą wystawy, a oprócz znanych i utytułowanych osób pojawiają się ciekawi młodzi twórcy działający w różnych dziedzinach sztuki. Odbywają się prezentacje i promocje twórców amatorskich. Niektóre z cykli zyskują odświeżoną szatę i cieszą się niezmiennym zainteresowaniem. Powstają nowe projekty własne i we współpracy z pasjonatami działalności animacyjnej i artystycznej. Każdy nowy rok kulturalny to nowe doświadczenia i wyzwania w zmieniającej się rzeczywistości. Ośrodek współpracuje z osiedlowymi Klubami Mieszkańców (5 placówek) oraz klubami seniorów, organizując zajęcia artystyczne w coraz odleglejszych od ul. Goldoniego miejscach. W ciągu ostatnich 10 lat liczba uczestników zajęć stałych zwiększyła się o 100%, a liczba sekcji artystycznych o 60%. Roczna liczba wydarzeń artystycznych (w tym koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, konkursy itp.) sięga 360, a w konsekwencji systematycznie przybywa uczestników wydarzeń.

Wszyscy dyrektorzy i pracownicy Ośrodka pozostawili swój ślad w działalności merytorycznej instytucji, a także część swojego życia.

W roku 40-lecia dziękujemy za ten osobisty wkład, który ukształtował naszą instytucję.

BOK