Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Studenckie wizje na Fort Wawrzyszew

Studenci kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zmierzyli się z zadaniem stworzenia planu miejscowego dla rejonu Fortu Wawrzyszew. Konkurs prac zorganizowano przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany. Zaprezentowane koncepcje nie są wiążącymi ustaleniami, ale mogą stanowić ważny głos w dalszej dyskusji nad zagospodarowaniem obszaru.

Rejon uwzględniony w pracach oprócz samego terenu fortu obejmuje także obszar wokół, wraz z ul. Arkuszową i Wólczyńską na północy, przedłużeniem trasy Mostu Północnego aż do ul. Księżycowej na południu, co daje łącznie powierzchnię aż 120 ha. Największym wyzwaniem na wskazanym obszarze jest przebieg tras S7 oraz Mostu Północnego, które według zapisów obowiązującego studium miałyby się krzyżować tuż przy wschodniej części Fortu Wawrzyszew. Studenci wykonali szereg analiz dotyczących uwarunkowań tego obszaru, a także dzielnicy Bielany i zaproponowali dwie koncepcje projektowe.

Koncepcja I

Podjęliśmy próbę znalezienia złotego środka pomiędzy presją urbanistyczną a aspektami środowiskowymi. Założyliśmy, iż przebieg trasy S7 będzie częściowo pod powierzchnią terenu w celu ograniczenia jej negatywnego wpływu na mieszkańców Chomiczówki oraz okoliczne struktury przyrodnicze. Położony został szczególny nacisk na działanie proekologiczne, jakim jest wyznaczenie lokalnych korytarzy ekolicznicznych łączących Las Bielański z nadbrzeżem wiślanym. Zaproponowane zostały liniowe obszary zieleni urządzonej wyposażone w zieleń izolacyjną oraz infrastrukturę społeczną.

Zachowane zostaną obecnie funkcjonującego zakłady pracy takie jak na przykład Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, będący dominantą dla okolicznego obszaru. Dodatkowo zakładamy wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jedno- oraz wielorodzinnej, jak również szerokiej gamy usług. Fort Wawrzyszew w myśl naszych założeń ma zostać zachowany, poddany rewaloryzacji i dostosowany do pełnienia funkcji centrum lokalnego oraz kulturowego.

Koncepcja II

Głównym założeniem dla północno-zachodniej części obszaru planu było zachowanie ładu przestrzennego poprzez wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ważnym elementem zagospodarowania było również wprowadzenie lokalnych usług. Teren pomiędzy ulicami Wólczyńską i Arkuszową przeznaczono pod funkcję usługową z dopuszczeniem zabudowy przemysłowej. W przypadku obszaru Fortu zaproponowano jego adaptację do funkcji rekreacyjnej przy jednoczesnej poprawie jego dostępności – włączając go w projektowane pasmo terenów zieleni łączących Lasy: Bemowski z Bielańskim.

Z uwagi na sąsiedztwo węzła planowanych tras proponuje się przeznaczenie terenu między nimi a Fortem pod ewentualne przeniesienie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Obszar ten powinien zostać poddany pod konkurs architektoniczny. Centralny obszar, na którym mieści się obecnie Instytut, zastąpiły tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zielenią urządzoną oraz reprezentacyjnym placem miejskim. Pasmo usług od strony Trasy N-S pozwoliło zniwelować jej oddziaływanie na zabudowę mieszkaniową.

Na planowanych obszarach zieleni zaprojektowano ciągi piesze i rowerowe łączące kluczowe fragmenty obszaru opracowania. Istniejącą zabudowę mieszkaniową uzupełniono terenami usług.