Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Jak ma być Fort Wawrzyszew?

Dlatego Urząd Dzielnicy Bielany przy współpracy z Politechniką Warszawską rozpoczął współpracę, której celem jest opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. – A to nie jest proste zadanie,  ponieważ koncepcja  musi uwzględniać potrzeby mieszkańców, historyczno-przyrodniczy charakter Fortu Wawrzyszew z jednoczesnym uwzględnieniem budowy przyszłej trasy S7 – mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.

Stołeczni studenci zyskali możliwość zapoznania się z problematyką projektowania urbanistycznego w kontekście konkretnych uwarunkowań przestrzennych. - Rozważania przyszłych architektów pozwoliły na poszerzenie dyskusji publicznej nad trudnymi i zawsze budzącymi kontrowersje problemami planistycznymi.  Studenci zyskali nowe doświadczenia, a mieszkańcy, radni i my nowe spojrzenie na Fort Wawrzyszew – dodaje wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski.

Jedna z koncepcji opracowana została przez Aleksandrę Kalinowską. - Nadrzędną ideą, która przyświecała projektowi było stworzenie powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej, która może integrować społeczność różnych grup wiekowych. Tak szerokie wykorzystanie funkcjonalne terenu odpowiada na dzisiejsze potrzeby mieszkańców Bielan. Na terenie fortu zaprojektowałam korty tenisowe, boisko do gry w piłkę nożną, trybuny, skatepark, budynek z halą sportową i plac zabaw. Zaprojektowane budynki, zostały przeznaczone na przebieralnie i zaplecze obiektów sportowych. Dodatkowo, na terenie zielonej przestrzeni umiejscowione zostały liczne altanki i ławki – wyjaśnia. Aleksandra Kalinowska zaproponowała też połączenie z Chomiczówką poprzez kładkę ze ścieżką rowerową. Bezpośrednio obok fortu widzi klub sąsiedzki oraz nowe liceum. - Projekt obejmuje również zabudowę mieszkaniową o miastotwórczej formie – z usługami w parterze. Realizacja tego projektu przyczyniłaby się moim zdaniem do poprawy jakości przestrzeni dzielnicy i integracji jej poszczególnych obszarów – mówi Aleksandra Kalinowska.

Dr hab. inż. Agnieszka Cieśla z Wydziału Kartografii Politechniki Warszawskiej zaznacza, że

koncepcja zagospodarowania terenu wykorzystuje potencjał i walory terenu Fortu II Wawrzyszew. - Na obszarze sąsiadującym z Fortem wprowadzona została nowa zabudowa mieszkaniowa, zgodnie z postulatami Nowego Urbanizmu. Jest to całkowicie odmienna wizja od dominujących obecnie inwestycji na terenie Bielan, które charakteryzuje nadmierna intensywność zabudowy i brak przestrzeni publicznych sprzyjających zawiązywaniu więzi sąsiedzkich – mówi. Wartym podkreślenia jest propozycja połączenia osiedla Chomiczówki ścieżką rowerową i ciągiem pieszym przechodzącym nad planowaną S7 z Fortem Wawrzyszew i lasem Bemowskim. Takiego połączenia bardzo brakuje w chwili obecnej – kwituje dr Agnieszka Cieślak.

Zaprezentowane koncepcje nie są wiążącymi ustaleniami, ale mogą stanowić ważny głos w dalszej dyskusji nad zagospodarowaniem tego obszaru.