Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna

22 marca Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna.

Jest to teren o powierzchni 15,1 ha, położony w południowej części Bielan, ograniczony ulicami: ul. W. Broniewskiego, ul. Z. Romaszewskiego (dawna ul. T. Duracza), ul. Gąbińską oraz al. Armii Krajowej.

Charakterystyczną cechą obszaru planu jest występująca na jego przeważającej powierzchni zieleń parkowa i leśna (Park Olszyna), z terenami zieleni urządzonej, obiektami sportowymi oraz placami zabaw. W zachodniej, południowo-zachodniej i północno-wschodniej części planu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z towarzyszącą jej zabudową usługową oraz parkingami.

W granicach planu wyznaczone zostały granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, do których zaliczone zostały tereny: dróg publicznych (1. D-L – ul. Z. Romaszewskiego, 2.KD-D - ul. Gąbińska, 3.KD-D - ul. projektowana, 4.KD-D - ul. projektowana) oraz tereny zieleni urządzonej, park miejski (9. P).

Zgodnie z ustaleniami planu, przewidziana jest na jego obszarze budowa dwóch odcinków ulic: 3.KD-D i 4.KD-D oraz niewielkie przekształcenia w obrębie istniejących ulic: ul. Z. Romaszewskiego i ul. Gąbińskiej. Wydzielone w planie ulice wymagają na fragmentach uregulowania stanu ich własności.

W zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej istniejące na obszarze planu przewody zapewniają odpowiednie rezerwy na pokrycie pełnego zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków.

W związku z pełnym uzbrojeniem obszaru planu w sieć infrastruktury wodno-kanalizacyjną nie przewiduje się kosztów związanych z budową lub modernizacją elementów sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

– Cieszę się, że dzięki wspólnym staraniom – naszych radnych i zarządu – udało się uchwalić miejscowy plan dla Parku Olszyna. Pozwoli to uchronić ten zielony teren przed zabudową, a były na to zakusy developerów, więc temat był pilny – mówi Artur Wołczacki, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany.

Suma oszacowanych kosztów realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych m.st. Warszawy wyniesie około 1 mln zł.

Redakcja