Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Inwestycje MPWiK realizowane na Bielanach

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018–2025 (zwany dalej WPRiMUWiUK 2018–2025) przewiduje realizację 32 inwestycji dla Dzielnicy Bielany. Ważnym jest podkreślenie (o co pytają Mieszkańcy), że w planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania na nowe zadania nie ujęte jeszcze w planie, które będą zgłaszane przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikające z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, bo ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane, a w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi, oraz konieczność stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

MPWiK jako firma odpowiedzialna społecznie wychodzi naprzeciw potrzebom Mieszkańców w zakresie rzetelnego informowania o zadaniach inwestycyjnych realizowanych na terenie Państwa dzielnicy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w ostatnich dziesięciu latach wybudowano i zmodernizowano w Warszawie ponad 970 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym łącznie ponad 58,1 km na terenie dzielnicy Bielany.

 1. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2018 rok:
 2. Zadanie w realizacji – podpisana umowa na roboty budowlane:
 3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Zabłocińskiej odc. Marymoncka – Kolektorska z Dn 100 na Dn 150 L 287,5 m. Termin realizacji 15.09.2018 r.
 4. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Pułkowej odc. Pułkowa 16 – Pułkowa 24 Dn 0,2/0,3 L 105,8m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 24,8 m. Termin realizacji 15.11.2018 r.
 5. Faza V Modernizacja Kolektora Burakowskiego wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 20.08.2020 r.
 6. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):
 7. Faza VI Budowa kolektora Lindego BIS w ul. Conrada odc. Reymonta – Marymoncka wraz z Inżynierem kontraktu. Planowana data otwarcia ofert: 18.09.2017 r. Planowany termin realizacji: 37 miesięcy od zawarcia umowy.
 8. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018–2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
 9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dantego odc. Goldoniego – Wergiliusza 15 Dn 150 L 190 m.
 10. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Arkuszowej 158C odc. Arkuszowa 170A – Arkuszowa 158C Dn 100 L ca 140 m.
 11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Księżycowej odc. odc. Księżycowa 2 – Głowackiego, Mistrzowskiej odc. Księżycowa – Żółwia Dn 100 L ca 700 m.
 12. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Widokowej odc. Widokowa 6A – działka nr ew. 15/1, w drodze dojazdowej do ul. Estrady 36/38 Dn 100 L ca 65 m.
 13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Andromedy odc. Andromedy 26 – działka nr ew. 478/7 oraz w drodze dojazdowej do ul. Andromedy (działka nr ew. 478/8) Dn 80/100 L 140 m.
 14. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Żółwiej odc. Żółwia 23 – HP 13294 Dn 100 L 340 m.
 15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Gwiaździstej odc. ZL 18787 (Gwiaździsta 19) – HP 6490 (Gwiaździsta 77) Dn 150 L 870 m oraz skasowanie przewodu wodociągowego Dn 150 w ul. Gwiaździstej odc. HP 6490 (rej. Gwiaździsta 77) – HP 19033.
 16. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Jarzębskiego odc. Rydla – Broniewskiego (A-C) Dn 150 L 333 m.
 17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Księżycowej odc. Księżycowa 2 – Księżycowa 36, Mistrzowskiej odc. Księżycowa – Żółwia Dn 0,2 L ca 540 m.
 18. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Żółwiej odc. Żółwia 9 – Żółwia 23 Dn 0,3 L ca 240 m.
 19. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. Farysa 15B (działka nr ew. 64/4 obręb 7-10-06) Dn 0,3 L ca 75 m.
 20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Tułowickiej odc. Wóycickiego – Dankowicka Dn 0,3 L ca 250 m.
 21. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. Andromedy (działka nr ew. 478/8) Dn 0,2 L 44 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 30 m.
 22. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Dankowicką a ul. Wazów (działka nr ew. 20 obręb 7-10-03) Dn 0,2 L 70 m.
 23. Budowa kanalizacji ściekowej na os. Wólka Węglowa: w ul. Estrady odc. Akcent – zasięg grawitacyjny (Estrady 94), Linotypowej, Groteski, Rękopis, Akcent odc. działka nr ew. 43 – Groteski oraz w drodze dojazdowej do ul. Akcent 35/37 Dn 0,2/0,3 L 1460 m Zadanie I.
 24. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Kolumbijskiej dz. nr ew. 44/11 i 32/7 obręb 7-10-08, Dn 0,2 L ca 80 m.

MPWiK