Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XII Sesja Rady Dzielnicy

21 sierpnia 2019 r. odbyła się XII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę, gdzie uznała za bezzasadną skargę Pana … z dnia 20.05.2019 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące inwestycji na terenie Parku im. Zbigniewa Herberta oraz na terenie Skweru Jerzego Jarnuszkiewicza.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. (Szczegóły poniżej).

Teksty uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy

 

02 Zapytanie cenowe na realizację obiektu małej architektury ogrodowej – biblioteki plenerowej wśród kwitnących krzewów – Park Chomicza

  1. Opis projektu: Projekt zakłada postawienie w Parku Chomicza, na działce nr 97/6, obręb 70811 konstrukcji drewnianej (2-3 pnie drzew o wysokości min. 250 cm z przygotowanymi i zabezpieczonymi otworami na książki), która posłuży mieszkańcom jako miejsce wymiany książek. Obiekt ma stanąć na niezagospodarowanej części trawnika w Parku, w okolicy którego znajduje się betonowy murek. Aby uatrakcyjnić to miejsce wokół planowane jest posadzenie kwitnących krzewów. Murek powinien być obsadzony pnączami, w sąsiedztwie zostaną ustawione dwie nowe ławki. Do ww. konstrukcji powinien prowadzić chodnik ułożony z płyt.
  2. Szczegółowa specyfikacja zamówienia:
  • przygotowanie projektu konstrukcji, dopełnienie wszelkich wymaganych przed rozpoczęciem prac formalności wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w razie konieczności zgłoszenie budowli do właściwych organów budowlanych i uzyskanie stosownych zezwoleń);
  • wykonanie konstrukcji i jej transport, i montaż zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym ewentualnych, wymaganych certyfikatów;
  • zakup i posadzenie następujących roślin: pięciornik krzewiasty (sadzonka 40 cm – 100 szt.), bluszcz pospolity (sadzonki o wysokości 30 cm – 30 szt.), kora ogrodowa;
  • zakup płytek chodnikowych w rozmiarze 35x35 cm – 100 szt.;
  • wykonanie niezbędnych prac ogrodniczych i ułożenie płytek chodnikowych (100 szt.);
  • zakup i ustawienie dwóch ławek zewnętrznych;
  • zakup tabliczki informacyjnej o wymiarach 18x24 cm.

W odpowiedzi na zapytanie cenowe prosimy o zgłaszanie do dnia 30 września 2019 r. pisemnych / e-mail ofert zawierających dane oferenta (nazwa, adres, nr NIP, ewentualnie nr KRS lub REGON) oraz cenę brutto za całkowitą realizację projektu, zgodnie z ww. specyfikacją na adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Romaszewskiego 19, 01-874 Warszawa lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

02 Proponowane zmiany w budżecie dzielnicy Bielany na 2019 r.Poniżej przedstawione są proponowane szczegółowe zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. przyjęte podczas XII Sesji Rady Dzielnicy Bielany, która się odbyła 21 sierpnia br.

W dochodach bieżących proponuje się:

? zwiększenie planu o 800 000 zł, który wynika z orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz wyroków Sądów;

? zwiększenie o 200 000 zł z tytułu wynagrodzeń z pozostałych dochodów z najmu, dzierżawy i bezumownego korzystania z nieruchomości;

? zwiększenie o 300 000 zł ze względu na uzyskanie odsetek za opóźnienie z  tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz związku z naliczeniem ustawowych odsetek za lokale użytkowe;

? zwiększenie o 486 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Jeśli chodzi o dochody majątkowe to proponuje się:

? zwiększenie planu o 233 000 zł w związku ze wcześniejszą spłatą należności rozłożonej na raty z tytułu sprzedaży lokali użytkowych;

? zwiększenie o 31 250 zł, a o 6 563 096 zł zmniejszenie planu środków wyrównawczych z budżetu m.st. Warszawy;

? zwiększenie o 795 443 zł z przeznaczeniem na realizację projektu UE „Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy” w ramach Programu „ERASMUS+”, będzie realizowany w latach 2019-2021 oraz projektu UE „Górski w Andaluzji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, będzie realizowany w latach 2019-2020.

W zmianach wydatków majątkowych w układzie zadań na rok 2019 proponuje się:

? zmniejszenie o 2 506 500 zł oraz przemieszczenie środków na rok 2020 ze względu na budowę kanalizacji oraz przewodu wodociągowego realizowanego przez MPWiK S.A.;

? zmniejszenie o 230 000 zł z powodu protestów mieszkańców przeciw budowie dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10;      

? zmniejszenie o 1 681 198 zł w związku z przekazaniem Dzielnicy Bielany przez MPWiK harmonogramu rzeczowego realizacji kanału Lindego BIS. 81 198 zł proponuje się przemieścić na 2020 r., a 1 600 000 zł na realizację zadania „Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przechodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz”;

? zmniejszenie o 2 396 886 zł oraz przemieszczenie na rok 2020 ze względu na brak możliwości zakończenia modernizacji Parku Herberta w bieżącym roku;

? zmniejszenie o 10 000 zł z powodu wyboru wykonawcy projektu „Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7. Środki te proponuje się przemieścić na „Zakup i montaż butelkomatu”;

? zmniejszenie o 44 274 zł z uwagi na konieczność zaniechania czynności realizacyjnych projektu „Skwer przy ul. Lekkiej” do czasu protokolarnego przekazania gruntu Miastu. Środki te proponuje się przenieść na 2020 r.;

? zmniejszenie o 84 477 zł i przeniesienie na rok 2020 z powodu braku możliwości realizacji projektu Aman - Plac zabaw dla psów w 2019 r.;

? zmniejszenie o 65 012 zł i  przeniesienie ich na rok 2020 z powodu braku możliwości realizacji projektu „Podwórko otwarte na świat” - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97 ze względu na remont sieci ciepłowniczej planowany przez VEOLIA;

? zmniejszenie o 188 276 zł i przeniesienie na rok 2020 w związku ze zmianą przepisów dotyczących realizacji projektu „Bielańska plaża nad Wisłą”;

? zmniejszenie o 443 000 zł ze środków przeznaczonych na realizację projektu budżetu partycypacyjnego „Odpocznij u Kamedułów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bielanach”. Środki te proponuje się przenieść na rok 2020;

? zwiększenie o 10 000 zł w związku z tym, że oferty, które wpłynęły na zakup i montaż butelkomatu przekroczyły kwotę zarezerwowaną na ten cel;

? zwiększenie o 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do badania dna oka dla dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy”;

? zwiększenie o 60 000 zł z przeznaczeniem na budowę hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a;

? zwiększenie o 52 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu automatyki w hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 263 przy ul. Szegedyńskiej 11.

W zmianach wydatków bieżących w układzie zadań na rok 2019 proponuje się:

? zmniejszenie planu wydatków o 25 000 zł z umów zleceń oraz zakupu usług pozostałych;

? zwiększenie o 700 000 zł w związku z koniecznością remontu będących w złym stanie technicznym ciągów pieszych;

? zwiększenie o 500 000 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na remonty pustostanów administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany;

? zwiększenie o 500 000 zł z przeznaczeniem na zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczki eksploatacyjnej oraz zaliczki remontowej;

? zmniejszenie o 75 000 zł ze środków planowanych na kary i odszkodowania oraz  koszty i postępowania sądowego i prokuratorskiego;

? zmniejszenie o 35 000 zł ze środków pozostałych na zakupie usług pozostałych;

? zwiększenie o 90 000 zł z przeznaczeniem na renowację drewnianych rzeźb: karuzela i szopka zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych przy ul. Dewajtis – 55 000 zł w ramach umowy o dzieło oraz w związku z koniecznością utrzymania zwiększonej liczby placów zabaw oddanych do użytkowania w bieżącym roku – 35 000 zł;

? zmniejszenie o 40 000 zł planowaną na zakup środków dydaktycznych i przeniesienie jej na realizację zadań inwestycyjnych;

? zmniejszenie o 72 000 zł planowaną na zakup środków dydaktycznych, na usługi informatyczne i stolarskie i przeniesienie jej na realizację zadań inwestycyjnych;

? zwiększenie o 230 000 zł z przeznaczeniem na remont izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szgedyńska 9a;

? zwiększenie o 235 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programów:  ,,Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020” oraz „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020”;

? zmniejszenie o 360 000 zł ze środków planowanych na  dodatki mieszkaniowe;

? zwiększenie o 110 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty w BOK;

? zwiększenie o 80 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup oleju opałowego na potrzeby dwóch hal pneumatycznych w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym, przegląd sprzętu sportowego i urządzeń technologicznych;

? zwiększenie o 20 000 zł z przeznaczeniem na obsługę imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców;

? zwiększenie o 70 000 zł z przeznaczeniem na organizację Bielańskiej Gali Sportu Klubowego, Bielańskiej Ligi Siatkówki, pikniku strzeleckiego z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości;

? zwiększenie o 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć z łucznictwa i elementów survivalu;

? zwiększenie o 21 250 zł z przeznaczeniem na  wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego na czas określony do przeksięgowania z kont opłat wieczystego użytkowania na konta przekształcenia we własność;

? zwiększenie o 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Redakcja