Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Łączka Wawrzyszewska bliska odzyskania

Rada Dzielnicy Bielany, a następnie Rada Warszawy przyjęły uchwałę, która zakłada podzielenie planu miejscowego obszaru Nowego Wawrzyszewa na dwie części.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 9 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. Uwagi do planu były zbierane do 3 grudnia 2018 r. Do projektu wpłynęło blisko 1700 uwag podpisanych przez kilka tysięcy osób. Wynika z nich potrzeba modyfikacji zapisów planu miejscowego, m.in. dla bazaru Wolumen, pierzei wschodniej strony ul. Sokratesa i układu komunikacyjnego wewnątrz osiedla Wawrzyszew.

W obszarze objętym planem miejscowym obszaru Nowego Wawrzyszewa znajdują się cenne tereny zieleni: teren Stawów Brustmana i zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie teren tzw. „Łączki Wawrzyszewskiej”. W 2017 r. teren łączki został zwrócony spadkobiercom byłych właścicieli, którzy mają plany inwestycyjne co do tych nieruchomości. W Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy złożone zostały wnioski o wydanie warunków zabudowy na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Projekt planu miejscowego ustala dla tego obszaru teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej – park.

W związku z powyższym, w celu ochrony terenów zieleni przed możliwością wprowadzenia zabudowy i szybszego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni urządzonej ogólnodostępnej, ważnego terenu w skali dzielnicy i miasta, należało podzielić teren objęty procedurą planistyczną obszaru Nowego Wawrzyszewa na dwie części przeznaczone do oddzielnego procedowania.

Zaproponowany podział umożliwi uchwalenie w pierwszej kolejności planu miejscowego części I w rejonie Stawów Brustmana, co uchroni ten teren przed zabudową wielorodzinną. Część II planu miejscowego w rejonie ul. Wolumen, obejmująca m.in. teren bazaru Wolumen i osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zostanie uchwalona w drugiej kolejności po powtórzeniu procedury planistycznej, w zależności od potrzeb, od etapu uzgodnień i opiniowania projektu planu oraz etapu wyłożenia do publicznego wglądu.

Redakcja