Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Obwieszczenie dot. budowy drogi publicznej ul. Głowackiego

Na podstawie art. 11c i 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 24.07.2019 r. (data wpływu podania do Urzędu) w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany na wniosek inwestora – Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez pełnomocnika – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany Pana Włodzimierza Piątkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia, w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), na „budowę drogi publicznej ul. Głowackiego na odcinku od ul. Kwitnącej do granicy ewidencyjnej nr 26 z obrębu 7-08-14 wraz ze zjazdami z drogi publicznej gminnej ul. Głowackiego na teren działek ewidencyjnych o numerach: 22 i 23 z obrębu 7-08-14 z oświetleniem i odwodnieniem”, zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: 3/6, 3/7, 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, 13, 14/3, 26, 27, 23, 22, 19 z obrębu 7-08-14, które według projektu podziału według katastru nieruchomości staną się własnością m.st. Warszawy: cz. dz. ew. nr 19 (projektowana 19/1), cz. dz. ew. nr 22 (projektowana 22/3), cz. dz. ew. nr 5/1 (projektowana 5/3), cz. dz. ew. nr 4/1 (projektowana 4/5), cz. dz. ew. nr 23 (projektowana 23/1), cz. dz. ew. nr 27 (projektowana 27/1), dz. ew. nr 26 z obrębu 7-08-14. Działki objęte czasowym ograniczeniem korzystania z nieruchomości: dz. ew. nr 3/6, 3/7 z obrębu 7-08-14, dz. ew. nr 39/3, 69, 39/2 z obrębu 7-08-13.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem niniejszego zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom postępowania służy prawo do czynnego udziału na każdym jego stadium, zgodnie z art. 10 k.p.a. Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pok. 205, tel. (22) 443-46-79, w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.30-15.30 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.