Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XV i XVI Sesja Rady Dzielnicy

27 listopada 2019 r. odbyła się XV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Celem niniejszej uchwały jest korekta granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie oraz skorygowanie omyłek pisarskich. Niniejszą uchwałą zmieniona zostaje granica przedmiotowego planu, poprzez wyłączenie działki ewid. nr. 7/1 z obrębu 7-09-02. Działka ta, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, stanowi w przeważającej części użytek leśny (LsIV i LsV), a ponadto znajduje się w granicach rezerwatu przyrody Las Bielański.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r., który obejmuje: propozycje zmian w planie dochodów, w planie wydatków oraz propozycje zmian w planie wydatków majątkowych.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r., który obejmuje: propozycje zmian w planie dochodów i wydatków.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie funkcjonowania pawilonów handlowych wzdłuż ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jarzębskiego do ul. Daniłowskiego.

* * *

10 grudnia 2019 r. odbyła się XVI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r., który obejmuje propozycje zmian w planie wydatków.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie proponowanej zmiany sposobu opłat za wywóz śmieci.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie zmiany trasy linii tramwajowej nr 28 (więcej na str. 6).

Teksty uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy