Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Uchwała Nr 196/XLI/2017

UCHWAŁA Nr 196/XLI/2017
RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA  STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu  Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy   (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i 11794) oraz  § 19 ust. 1 i § 20 ust.2 Statutu Samorządu Mieszkańców Radiowo - jednostki  niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 115/XVIII/2016 w sprawie uchylenia  uchwały Nr 718/XXXI/02 Rady Gminy Warszawa - Bielany z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla „Radiowo” oraz określenia statutu, a także  nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Radiowo - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchwala się, co następuje: 

§1

  1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 15 osób.
  2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 16 lutego 2018 r. pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.
  3. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ustala się w lokalu Szkoły Podstawowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy  - Szkoły Filialnej im. Zygmunta Sokołowskiego przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie.

§2

Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w składzie: 1) Justyn Całka – Annetts, 2) Andrzej Czapski, 3) Tomasz Herbich, 4) Stefan Kulesza, 5) Anna Neska, 6) Daniel Pieniek, 7) Katarzyna Rybak, 8) Łukasz Jan Świderski, 9) Joanna Tomaszewska, 10) Sławomir Umiński, 11) Iwona Walentynowicz.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

§4

Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, usytuowanych na terenie Samorządu Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, najpóźniej na 30 dni przed dniem 16 lutego 2018 r. 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Robert Wróbel