Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Uchwała Nr 194/XXXIX/2017

UCHWAŁA Nr 194/XXXIX/2017
RADY DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i 11794) oraz § 19 ust. 1 i § 20 ust.2 Statutu Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka - jednostki niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 118/XVIII/2016 w sprawie uchylenia Uchwały nr 184/XXVII/2013 Rady Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, uchwala się co następuje:

 §1

  1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 15 osób.
  2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 6 lutego 2018 r. pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.
  3. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ustala się w lokalu Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112 w Warszawie.

§2

Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa – Placówka – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w składzie: 1) Jacek Jeżewski, 2) Jadwiga Karczmarek, 3) Stefan Kulesza, 4) Radosław Morek, 5) Anna Neska, 6) Łukasz Jan Świderski, 7) Joanna Tomaszewska, 8) Sławomir Umiński, 9) Iwona Walentynowicz, 10) Jan Zaniewski.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

§4

Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, usytuowanych na terenie Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, najpóźniej na 30 dni przed dniem 6 lutego 2018 r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Robert Wróbel