Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

UCHWAŁA Nr 216/XLIII/2018

RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA  STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu  Mieszkańców Chomiczówka - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy  (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2016 r.  poz. 420  i  11794 oraz z 2017 r. poz.12429)) oraz  § 19 ust. 1 i § 20 ust.2 Statutu Samorządu Mieszkańców Chomiczówka - jednostki  niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 213/XLIII/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie  utworzenia Samorządu Mieszkańców Chomiczówka -  jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania mu statutu, uchwala się, co następuje:

 

  • 1.1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Chomiczówka - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 15 osób.
  1. Termin wyborów wyznacza się na dzień 9 maja 2018 r. pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.
  2. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Chomiczówka - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ustala się w lokalu Szkoły Podstawowej nr 352 im. H. J. Wagnera przy ul. Conrada 6  w Warszawie.

 

  • 2. Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Chomiczówka -  jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w składzie: 1) Kamila Balcerzak, 2)Tomasz Herbich, 3) Jolanta Matuszak, 4) Anna Neska, 5) Daniel Pieniek, 6) Grażyna Traczyk, 7)Sławomir Umiński, 8) Ryszard Zakrzewski, 9) Łukasz Świderski.

 

  • 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

 

  • 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy usytuowanych na terenie Osiedla Chomiczówka najpóźniej na 30 dni przed dniem 9 maja 2018 r.

 

  • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel