Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

UCHWAŁA Nr 215/XLIII/2018

RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA  STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu  Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany”

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz.130), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i 11794 oraz z 2017 r. poz.12429) oraz §18 ust. 2 i § 20 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” - jednostki niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 109/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 145/XXII/2012 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchwala się, co następuje:

 

  • 1. 1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” w liczbie 15 osób, odpowiednio w okręgach: Okręg I – 2 reprezentantów, Okręg II – 4 reprezentantów, Okręg III – 4 reprezentantów, Okręg IV – 5 reprezentantów
  1. Wybory odbędą się w 4 okręgach wyborczych, obejmujących teren:

Okręg I. ul. Barcicka strona nieparzysta od nr 59 do nr 73, strona parzysta od nr 42 do nr 50, ul. Cegłowska – strona nieparzysta od nr 27 do nr 37, strona parzysta od nr 52 do nr 76; ul. Zuga – od nr 26 do nr 34; ul. Grębałowska, ul. Karska, ul. Lesznowolska, ul. Szaflarska, ul. Twardowska - całe ulice,

Okręg II. ul. Lipińska - cała ulica, ul. Płatnicza od nr 66 do nr 115, ul. Kleczewska – od nr 64 do nr 115, ul. J. Kasprowicza - strona nieparzysta od nr 57 oraz od  nr 61 do 79 i od nr 87 do nr 103; Pl. Konfederacji - strona parzysta od nr 52 do nr 70,

Okręg III. ul. G. Daniłowskiego od nr 32 do nr 64, ul. Płatnicza od nr 35 do nr 55, z wyłączeniem nr 39/41, ul. Kleczewska od nr 29 do nr 55, ul. S. Przybyszewskiego - strona parzysta od nr 20 do nr 42, z wyłączeniem nr 32/34, Pl. Konfederacji – strona nieparzysta nr 55.

Okręg IV. ul. Daniłowskiego od nr 1 do nr 31, ul. Płatnicza od nr 1do nr 32, ul. Kleczewska od nr 1 do nr 25, ul. Przybyszewskiego – strona parzysta do nr 18, ul. S. Żeromskiego – od nr 35 do nr 51/53, ul. Szepietowska i ul. Rydla całe ulice (z wyłączeniem posesji budynków wielomieszkaniowych oraz przyległych do nich fragmentów ulic).

  1. Termin wyborów wyznacza się na dzień 25 kwietnia 2018 r. w lokalu Szkoły Podstawowej Nr 223 przy ul. Kasprowicza 107 w Warszawie, pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz.18.15.

 

  • 2. Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” w składzie: 1) Maria Bok, 2) Maria Czajkowska, 3) Andrzej Groński, 4) Kazimierz Gutkowski, 5) Wiktor Jasionowski, 6) Anna Karandys, 7) Władysław Kastory, 8) Halina Skrzypińska, 9) Piotr Ślaski, 10) Sławomir Umiński, 11) Michał Zając.

 

  • 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

  • 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy usytuowanych na terenie działania Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany”, najpóźniej na 30 dni przed dniem 25 kwietnia 2018 r.

 

  • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel