Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

UCHWAŁA NR 211/XLIII/2018

RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia  1 marca 2018 r. w sprawie zniesienia Samorządu Mieszkańców  Chomiczówka Północ – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie § 53  Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały  Nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i 11794 oraz z 2017 r. poz.12429)  oraz § 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Chomiczówka Północ – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany stanowiącego załącznik do uchwały Nr 107/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 770/XXXV/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 27 września 2002 r. w sprawie:  statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Chomiczówka Północ oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Chomiczówka Północ, a także  nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Chomiczówka Północ – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmienionej uchwałą  Nr 198/XLII/2018  Rady  Dzielnicy  Bielany  miasta  stołecznego  Warszawy z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany  uchwały  nr 107/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 770/XXXV/02 Rady Gminy Warszawa - Bielany z dnia 27 września 2002 r. w sprawie:  statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Chomiczówka Północ oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Chomiczówka Północ, a także  nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Chomiczówka Północ – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchwala się, co następuje:

 

  • 1. Znosi się Samorząd Mieszkańców Chomiczówka Północ - jednostkę niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy obejmujący obszar ograniczony ulicami: Gotycką, Kwitnącą, Księżycową, do muru dawnego Zakładu Prefabrykacji, od budynku Cematu, Wólczyńskiej do Nr 55/57.

 

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

  • 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy usytuowanych na terenie Osiedla Chomiczówka.

 

  • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel