Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XI Sesja Rady Dzielnicy

3 lipca 2019 r. odbyła się XI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie  zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany (treść uchwały na str. 20).

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Olszyna - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (treść uchwały na str. 20).

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza, Klaudyny i Rudzkiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, nadającej nazwę: Rondo Ruda (nazwa skrócona: Rondo Ruda).

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z inicjatywy radnych wchodzących w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przyjęła stanowisko w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów na ulicach: Conrada, Sokratesa i Przy Agorze (więcej w materiale poniżej).

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W związku z tym, że pierwsze dni po otwarciu 23 maja br. Galerii Młociny wygenerowały dodatkowy ruch na ulicach Conrada, Sokratesa, Przy Agorze, którymi znaczna część klientów galerii dojeżdża od strony Bemowa i Żoliborza, radni wchodzący w skład Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy we współpracy z osiedlowymi samorządami mieszkańców (m.in. Młocin, Wawrzyszewa, Chomiczówki, Rudy i Wólki Węglowej) przygotowali projekt stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. W stanowisku Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy stwierdza konieczność:

 1. Przywróceniu kursowania linii autobusowej 520, na odcinku Chomiczówka – Marysin Wawerski.
 2. Przedłużeniu kursowania linii autobusowej 114 do bramy zachodniej Cmentarza Północnego.
 3. Uruchomieniu przystanku autobusowego na ul. Muzealnej, dla linii autobusowej 409.
 4. Przywróceniu przystanków tramwajowych: na ul. Marymonckiej - Las Bielański oraz przy ul. Prozy.
 5. Poprowadzeniu komunikacji podmiejskiej linii 250, 210 i 712 przez ul. Nocznickiego ze stacji i do stacji Metro Młociny, a nie jak dotychczas ul. Sokratesa.
 6. Rozbudowie parkingu P+R na Młocinach.
 7. Postawieniu wiat przystankowych na przystankach autobusowych:

– na dwóch przystankach przy ul. Tułowickiej,

– przy ul. Marymonckiej na wysokości starej jednostki wojskowej,

– na przystanku Kochanowskiego 04, obsługującym linie 197 i 397,

– na przystanku Wólczyńska 01, w kierunku miasta,

– na przystankach Conrada Szkoła 01 oraz Conrada Szkoła 02, przy Szkole Podstawowej nr 352,

– na przystanku Maszewska 02,

– na przystanku Mościska 01,

– na przystanku Gwiaździsta 04.

 1. Postawieniu wiaty przystankowej na przystanku tramwajowym Żeromskiego 05.
 2. Zmianie przystanku autobusowego na ul. Sokratesa, przy ul. Tołstoja, z przystanku na żądanie na przystanek stały.
 3. Powiększeniu pętli autobusowej Fort Wawrzyszew.
 4. Zwiększeniu częstotliwości kursowania linii autobusowej 203.
 5. Przedłużeniu obecnie funkcjonującej trasy linii autobusowej 203, do ul. Prozy.

Przesunięciu przystanku autobusowego Conrada Szkoła 02 w stronę ul. Wólczyńskiej

Teksty uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy

 

UCHWAŁA Nr 37/XI/2019

RADY DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) oraz § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 117/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 148/XXII/2012 Rady Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców Wawrzyszew - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wawrzyszew - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchwala się, co następuje:

 

 • 1. 1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 10 osób.
 1. Termin wyborów wyznacza się na dzień 11 września 2019 r. - pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.
 2. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ustala się w lokalu Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2 w Warszawie.

 

 • 2. Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w składzie: Lech Chęciński, Krystian Lisiak, Jolanta Menkal, Piotr Walas, Joanna Tomaszewska, Marcin Włodarczyk.

 

 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

 • 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy, na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy usytuowanych na terenie Osiedla Wawrzyszew, najpóźniej na 30 dni przed dniem 11 września 2019 r.

 

 • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy

 

UCHWAŁA Nr 38/XI/2019

RADY DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Olszyna - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) oraz § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Olszyna – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 113/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 147/XXII/2012 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców Olszyna - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Olszyna - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchwala się, co następuje:

 

 • 1. 1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Olszyna - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 10 osób.
 1. Termin wyborów wyznacza się na dzień 20 listopada 2019 r. - pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.
 2. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Olszyna - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ustala się w lokalu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. T. Duracza 19 w Warszawie.

 

 • 2. Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Olszyna - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w składzie: Wojciech Borkowski, Agnieszka Gola, Krystyna Rasińska-Wiącek, Monika Szadkowska, Ryszard Zakrzewski.

 

 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

 • 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy, na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy usytuowanych na terenie Osiedla Olszyna, najpóźniej na 30 dni przed dniem 20 listopada 2019 r.

 

 • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy