Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XIV Sesja Rady Dzielnicy - 2019 r.

17 października 2019 r. odbyła się XIV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę, w której uznała za bezzasadną skargę ... z dnia 7.06.2019 r., kontynuowaną pismem z dnia 18.06.2019 r. na działania Dyrektora Przedszkola nr 340 „Kasztanowego Ludka” w Warszawie, dotyczące rozpatrzenia wniosków o odwołanie, w trybie natychmiastowym z pełnionych funkcji trzech członków Rady Rodziców Przedszkola nr 340 w Warszawie, w tym na niewydanie w tej sprawie decyzji administracyjnej.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Bielan jako organu samorządowego młodzieży.

Proponowane obecnie zmiany w statucie MRB są spowodowane głównie wprowadzaną reformą oświaty i dostosowaniem sieci szkół w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, w szczególności ze stopniowym wygaszaniem gimnazjów.

Zmieniony został również zapis dotyczący wygaśnięcia mandatu radnego w przypadku jego nieobecności (z czterech nieobecności na trzy).

Ponadto dodano zapisy umożliwiające udział w pracach Rady mieszkańcom Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, o ile kadencję rozpoczęli jako uczniowie szkół położonych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Nowe zapisy umożliwiają Radzie angażowanie do swoich zadań osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolności bez prawa udziału w głosowaniu. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz podania ich wyników do publicznej wiadomości. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, wybrani zostali: Andrzej Borek, Michał Bożyk, Bogusław Czaplarski, Agnieszka Głowicka-Miszczak, Jan Grochowski, Urszula Konowrocka, Zygmunt Morawski, Zofia Paderewska, Dorota Pawluć, Radosław Sroczyński.

 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła dwie uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r., a także uchwałę w sprawie zaopiniowania dzielnicowego  załącznika Nr III do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o przyznanie środków finansowych na instalację urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Teksty uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

 

Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy