Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XVI, XVII i XVIII Sesja Rady Dzielnicy

19 grudnia 2019 r. odbyła się druga część XVI Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w następującym składzie: Agnieszka Gola, Natalia Krupa, Stefan Kulesza, Sylwia Lacek, Krystian Lisiak, Monika Szadkowska, Piotr Ślaski, Joanna Tomaszewska i Jan Zaniewski.

 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wyboru radnej Sylwi Lacek na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

16 stycznia 2020 r. odbyła się XVII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka.

Celem niniejszej uchwały jest podział na trzy części sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka.

Podzielenie przedmiotowego planu jest uzasadnione koniecznością wprowadzenia jak najszybszej ochrony terenu stanowiącego rezerwę pod planowane trasy, a także ze względu na wielkość obszaru Chomiczówki oraz związaną z tym spodziewaną dużą liczbą wniosków, a następnie uwag do projektu planu.

 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła Stanowisko, w którym wyraziła sprzeciw wobec rozbudowy kompleksowego zakładu odzysku odpadów zlokalizowanego przy ul. Wólczyńskiej 249, oraz stwierdzające konieczność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wólki Węglowej.

5 lutego 2020 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty.

Wzdłuż południowo-zachodniej granicy, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, planowany jest przebieg Trasy N-S, która będzie krzyżować się z Trasą Mostu Północnego biegnącą za południowo-wschodnią granicą rejonu Huty. Wschodnia część terenu posiada dogodne połączenie komunikacyjne z centrum Warszawy, ponieważ zlokalizowany jest tutaj Węzeł Komunikacyjny Młociny (stacja metra, przystanki autobusowe oraz tramwajowe, parking P+R). Dodatkowo przewidywana jest rozbudowa układu komunikacyjnego dla rejonu Huty w kierunku północnym (w kierunku Młocin w rejonie Wazów) poprzez przedłużenie linii metra. Ponadto obszar graniczy z otuliną Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu wzdłuż ul. Wóycickiego, a także z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Dęby Młocińskie” od strony północnej.

 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2020 r.

 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła Stanowisko w sprawie przedstawionych do konsultacji społecznych propozycji zmian w układzie komunikacyjnym po wydłużeniu linii metra M2 dotyczących połączeń łączących Bielany z innymi dzielnicami miasta stołecznego Warszawy.

 

Teksty uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy