Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XLVI i XLVII Sesja Rady Dzielnicy

XLVI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyła się w dniu 23 maja 2018 r.

Rada Dzielnicy odbyła dyskusję dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu urbanistycznego Osiedla Słodowiec oraz przyjęła do wiadomości informację Zarządu w powyższej sprawie i zgłosiła uwagi do ww. planu.

Rada Dzielnicy podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2017 r.

W kolejnej uchwale Rada Dzielnicy uznała ważność wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych Stare Bielany – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz podała je do publicznej wiadomości.

Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2018 r.

Kolejno Rada podjęła dwie uchwały:

? w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy,

? w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności za 2017 r. Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła plany pracy na rok 2018 Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła do wiadomości informację Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nt. inwestycji na Młocinach.

* * *

XLVII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyła się w dniu 13 czerwca 2018 r.

W pierwszym punkcie Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła Stanowisko z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice. Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez mieszkańców, Rada postuluje ograniczenie ruchu lotniczego na lotnisku Warszawa-Babice poprzez kategoryczne wykluczenie korzystania z obiektu przez samoloty cywilne, a pozostawienie jedynie lotnictwa służb porządku publicznego. Stanowisko zostało przekazane do Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy, Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Wojewody Mazowieckiego.

Uchwałą Nr 228/XLVII/2018 rozpatrzono skargę Pana A. T, złożoną z upoważnienia Grupy Inicjatywnej Osiedla Mieszk. RUDA z dnia 03.10.2017 r. oraz z dnia 04.12.2017 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, uznając ją za bezzasadną.

Rada Dzielnicy podjęła dwie uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok.         

Rada Dzielnicy podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2017.        

Rada Dzielnicy zdecydowała zdjąć z porządku obrad punkt 4.6. dotyczący uznania ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Chomiczówka oraz podania ich wyników do publicznej wiadomości, który zostanie rozpatrzony w innym terminie.

Uchwałą Nr 232/XLVII/2018 Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy.

Robert Wróbel

Przewodniczący Rady Dzielnicy