Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XLIX Sesja Rady Dzielnicy

XLIX Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyła się w dniu 29 sierpnia 2018 r.

Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała propozycję zmian w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. wynikającą ze zmniejszenia środków w załączniku dzielnicowym w kwocie 789 711, Rada Dzielnicy podjęła uchwałę dotyczącą uchylenia uchwały nr XXI/520/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r., ponieważ bezzasadne jest dalsze prowadzenie procedury planistycznej rozpoczętej w 2015 r. dla mpzp Pasa Nadwiślańskiego na Bielanach, podjętej w celu dostosowania planów do aktualnych map powodziowych, zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem.

Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała uchwałę odnoszącą się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A – dotyczącą zmiany fragmentu obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Młociny – część IIb planu. Podstawowym celem prac związanych ze sporządzeniem przedmiotowej uchwały jest zmiana ustaleń obowiązującego miejscowego planu, umożliwiająca realizację planowanej inwestycji z zakresu usług oświaty, polegającej na rozbudowie szkoły podstawowej i budowie przedszkola.

Rada Dzielnicy również pozytywnie zaopiniowała uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka. Uchwała dotyczy terenu o pow. 147 ha, który nie był objęty planem regulującym zasady zagospodarowania poszczególnych terenów, a jednocześnie zabezpieczającym układ osiedla przed nadmiernym dogęszczeniem zabudowy.

W celu umożliwienia realizacji ważnego dla m.st. Warszawy celu publicznego, jakim jest budowa kolektora „wiślanego” konieczne było przystąpienie do sporządzenia nowego planu miejscowego dla rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie.

W związku z powyższym, Rada Dzielnicy podjęła uchwałę w tej sprawie.

Ponadto Radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Teksty uchwał Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel

Przewodniczący Rady Dzielnicy