Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Bezpłatne porady prawne

Tomasz Mencina, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zachęca Mieszkańców Bielan oraz inne zainteresowane osoby do korzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Wiedza na temat obowiązującego stanu prawnego, przysługujących osobie fizycznej uprawnień lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącymi się postępowaniami: przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, a także poinstruowanie lub wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego może mieć kluczowe znaczenie dla standardu życia nie tylko osoby zainteresowanej, ale również członków jej rodziny.

Przypominamy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieści się w Urzędzie Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, pokój nr 183, piętro I.

Obecnie nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

  1. Której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 38, 1985, 1428 i 1292) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  2. Która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 1428),
  3. Która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276),
  4. Która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138),
  5. Która nie ukończyła 26 lat,
  6. Która ukończyła 65 lat,
  7. Która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
  8. Która jest w ciąży.

Od 1 stycznia 2019 r. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie będą przysługiwały wszystkim osobom fizycznym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Obecnie Urząd Miasta, w tym Urząd Dzielnicy Bielany opracowuje rozwiązania organizacyjne i przygotowuje się do sprawnej obsługi w zakresie udzielania zwiększonej ilości porad prawnych. Wyrażamy przekonanie, że zmiany te pozwolą naszym Mieszkańcom poczuć się bezpieczniej i pewniej w sytuacjach wymagających podejmowania działań w obszarze przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, a także w rozwiązywaniu innych problemów prawnych.

Przedmiotowa Pomoc Prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Pełen pakiet usług i pomocy prawnej dla Przedsiębiorców świadczy Bielańskie Centrum Współpracy i Przedsiębiorczości.

W Urzędzie Dzielnicy Bielany działa również Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – PIK. Punkt mieści się w pokoju 180, piętro I, tel. 22 325 44 11.

Redakcja