Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Konsultacja w sprawie mpzp dla Wawrzyszewa Nowego

29 października 2018 r. w Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego 1 rozpoczęła się publiczna konsultacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wawrzyszewa Nowego.

Organizatorzy nie spodziewali się takiej frekwencji – przyszło ok. 300 mieszkańców zaniepokojonych proponowanymi zmianami dotyczącymi nowej zabudowy mieszkalnej oraz dróg, parkingów oraz infrastruktury publicznej.

W spotkaniu wziął udział m.in. główny architekt prowadzący projekt mgr inż. arch. Bartosz Rosłan oraz przedstawicielka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Ludmiła Cholińska. Na początku spotkania zostały przedstawione główne założenia planu. W dalszej części kolejne elementy planu wywoływały oburzenie wśród przybyłych osób. Należały do nich: zaplanowane drogi dojazdowe ze zmianą z wewnętrznych na lokalne, dogęszczenie zabudowy na osiedlu, parkingi oraz przebudowa bazaru Wolumen co w przyszłości wiąże się z jego likwidacją.

Oprócz wspomnianych osób na spotkaniu obecni byli m.in. Zastępcy Burmistrza: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, dyrektor administracji WSM Wawrzyszew – Jacek Chyliński, radni oraz lokalni aktywiści. Grzegorz Pietruczuk pochwalił projektanta za planowaną przychodnię, która jest bardzo potrzebna mieszkańcom oraz skrytykował pozostałe zmiany w planie. Wypunktował negatywne skutki dogęszczenia zabudowy Wawrzyszewa, tj. wzrost liczby mieszkańców; zmniejszenie terenów o charakterze publicznym, tj. z przeznaczeniem rekreacyjno-sportowym czy też edukacyjnym oraz na przecięcie planowaną zabudową ważnego klina napowietrzającego Bielany oraz Warszawę od strony Kampinosu.

Mieszkańcy zaniepokojeni byli wyznaczeniem w planie dróg lokalnych: Sokratesa–Goldoniego–Wolumen–Reymonta oraz Wolumen–Andersena–Reymonta. Budowa ulic przebiegałaby pod oknami mieszkańców. Dyrektor Jacek Chyliński przypomniał, że osiedle budowane było z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, a takie przecięcie osiedla ww. drogami stwarza potencjalne niebezpieczeństwo.

Kolejnym tematem w dyskusji były istniejące parkingi terenowe, które według planu mają być zastąpione parkingami wielopoziomowymi. Wśród mieszkańców padły pytania, kto będzie je budował, potem zarządzał oraz jakie koszty będą musieli ponieść mieszkańcy Wawrzyszewa. Wyżej wymienione inwestycje mają bardzo duży wpływ na pogorszenia jakości życia mieszkańców, oddziaływania na środowisko oraz likwidację terenów zielonych

Jak bumerang wrócił temat zabudowy tzw. łączki wawrzyszewskiej. Projektant odpowiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z jego studium i na obecną chwilę jest terenem zielonym. Kolejnym tematem były zmiany naniesione w mpzp dotyczące Bazaru Wolumen, który w przyszłości ma zniknąć, a w jego miejsce mają się pojawić budynki handlowo-usługowe 7-8 kondygnacyjne. Wywołało to falę oburzenia, ponieważ Wolumen to serce Bielan, gdzie w tygodniu możemy zapatrzeć się w świeże owoce i warzywa, a w sobotę funkcjonuje giełda elektroniczna.

Uwagi do planu należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r.

Zygmunt Morawski