Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

III, IV i V Sesja Rady Dzielnicy

11 grudnia 2018 r. odbyła się III Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w kadencji 2018 – 2023.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy powołała komisje, składy osobowe oraz dokonała wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji.

Komisja Rewizyjna

Sylwia Lacek – Przewodnicząca Komisji, Marcin Włodarczyk – Wiceprzewodniczący Komisji, Magdalena Lerczak, Ewa Turek, Piotr Ślaski.

Komisja Mieszkaniowa

Monika Szadkowska – Przewodnicząca Komisji, Wojciech Borkowski – Wiceprzewodniczący Komisji, Alicja Chęcińska, Magdalena Lerczak, Ewa Turek, Ryszard Zakrzewski.

Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego

Daniel Pieniek – Przewodniczący Komisji, Krystian Lisiak – Wiceprzewodniczący Komisji, Lech Chęciński, Stefan Kulesza, Radosław Sroczyński, Joanna Tomaszewska, Jan Zaniewski.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Radosław Sroczyński – Przewodniczący Komisji, Piotr Ślaski – Wiceprzewodniczący Komisji, Wojciech Borkowski, Karolina Dłuska, Krystian Lisiak, Jan Strzeżek, Ewa Turek.

Komisja Budżetu i Inwestycji

Marcin Włodarczyk – Przewodniczący Komisji, Daniel Pieniek – Wiceprzewodniczący Komisji, Lech Chęciński, Maciej Chmielewski, Stefan Kulesza, Krystian Lisiak, Jan Zaniewski.

Komisja Kultury i Promocji

Ewa Turek – Przewodnicząca Komisji, Sylwia Lacek – Wiceprzewodnicząca Komisji, Karolina Dłuska, Daniel Pieniek, Ilona Popławska, Joanna Radziejewska, Monika Szadkowska, Iwona Walentynowicz, Ryszard Zakrzewski.

Komisja Ochrony Środowiska

Krystian Lisiak – Przewodniczący Komisji, Daniel Pieniek – Wiceprzewodniczący Komisji, Lech Chęciński, Maciej Chmielewski, Stefan Kulesza, Iwona Walentynowicz, Jan Zaniewski

Komisja Oświaty

Ilona Popławska – Przewodnicząca Komisji, Monika Szadkowska – Wiceprzewodnicząca Komisji, Alicja Chęcińska, Anna Czarnecka, Daniel Pieniek, Jan Strzeżek, Ryszard Zakrzewski.

Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego

Joanna Radziejewska – Przewodnicząca Komisji, Marcin Włodarczyk – Wiceprzewodniczący Komisji, Anna Czarnecka, Karolina Dłuska, Stefan Kulesza, Sylwia Lacek, Magdalena Lerczak, Joanna Tomaszewska.

Komisja Sportu i Rekreacji

Piotr Ślaski – Przewodniczący Komisji, Radosław Sroczyński – Wiceprzewodniczący Komisji, Daniel Pieniek, Joanna Radziejewska, Jan Strzeżek, Iwona Walentynowicz, Ryszard Zakrzewski.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Wojciech Borkowski – Przewodniczący Komisji, Ewa Turek – Wiceprzewodnicząca Komisji, Alicja Chęcińska, Anna Czarnecka, Stefan Kulesza, Ilona Popławska, Joanna Tomaszewska.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy rozpatrzyła również dwie skargi mieszkańców Bielan. Jedna dotyczyła działań Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i została uznana za bezzasadną. Druga skarga odnosiła się do działań Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i ze względu na nieuzupełnione przez skarżącego braki formalne pozostawiono ją bez rozpoznania.

* * *

IV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

W dniu 22 stycznia 2019 r. odbyła się IV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w kadencji 2018 – 2023.

Wskutek zrzeczenia się mandatu radnego przez Panów: Grzegorza Pietruczuka i Włodzimierza Piątkowskiego, w ich miejsce wstąpili Radna Agnieszka Gola i Radny Piotr Walas. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2019 rok.

Ponadto Rada dokonała zmian osobowych w Komisjach:

  • Rewizyjnej – skład osobowy Komisji powiększono o Radnego Piotra Walasa,
  • Mieszkaniowej – ze składu osobowego Komisji odwołano Radną Ewę Turek i powołano Radnego Piotra Walasa,
  • Architektury i Planowania Przestrzennego – do składu osobowego powołano Radną Agnieszkę Golę,
  • Budżetu i Inwestycji – ze składu osobowego odwołano Radnego Krystiana Lisiaka i powołano Radnego Piotra Walasa,
  • Oświaty – do składu osobowego powołano Radną Agnieszkę Golę.
  • Samorządowa i Dialogu Społecznego – przyjęto rezygnację Radnego Marcina Włodarczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji i powołano na tę funkcję Radną Agnieszkę Golę.

* * *

V Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

W dniu 22 stycznia 2019 r. odbyła się V Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w kadencji 2018 – 2023, zwołana na wniosek radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej i Razem dla Bielan Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie pośmiertnego upamiętnienia prof. dr. hab. n. med. Romualda Dębskiego.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oddając hołd zmarłemu mieszkańcowi swojej dzielnicy, wniosła do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącej Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego, Dyrektora Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego o upamiętnienie ważnego dla mieszkańców Warszawy, a w szczególności Dzielnicy Bielany lekarza i nadanie nazwy Oddziałowi Ginekologiczno-Położniczemu im. prof. dr. hab. n. med. Romualda Dębskiego.

Jednocześnie Rada wyraziła potrzebę kontynuowania dzieła stworzonego przez profesora, tj. Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy