Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

IX Sesja Rady Dzielnicy 2019

25 kwietnia 2019 r. odbyła się IX Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2018 r., stanowiącym załącznik do uchwały, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyraziła pozytywną opinię o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wykonanych w 2018 r. przez OPS.

Pozytywną opinię wyraziła również Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wykonanych w 2018 r. przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Także pozytywną opinię wyraziła Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami w 2018 roku przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotychczasowej ulicy Teodora Duracza w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zlokalizowanej pomiędzy ulicami Władysława Broniewskiego i Stefana Żeromskiego, nadającej nazwę ulicy Zbigniewa Romaszewskiego, postaci wybitnej i godnej szacunku, zgłasza jednocześnie alternatywną propozycję, wynikającą ze zgłoszeń mieszkańców, polegającą na rozważeniu wniosku nadania dotychczasowej ulicy Teodora Duracza w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, nazwy: ulica Jerzego Duracza (nazwa skrócona: ul. J. Duracza).

Przedłożony do akceptacji Rady m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy został przygotowany w związku z wystąpieniami mieszkańców, kierowanymi do władz Warszawy, o upamiętnienie w nazewnictwie miasta Zbigniewa Romaszewskiego, polityka, działacza opozycji w okresie PRL. Nazwisko patrona nie pochodzi z Banku nazw. Jako obiekt do nazwania wskazuje się ulicę Teodora Duracza, w związku z tym, że Zbigniew Romaszewski patronował tej ulicy przez ponad rok. Prezydent m.st. Warszawy, przychylając się do wystąpień o upamiętnienie Zbigniewa Romaszewskiego w nazewnictwie miasta zdecydował skierować niniejszy projekt uchwały do Rady m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na ul. Estrady.  

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców, obserwacjami i dotychczas prowadzonymi rozmowami z Zarządem Dróg Miejskich Warszawa, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyraża swoje stanowisko w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na ul. Estrady. Ze względu na nietypowe ukształtowanie, czyli występujące na niej łuki, wąskie chodniki i blisko osadzone budynki, jest ona jedną z najbardziej niebezpiecznych ulic w Warszawie pod względem ruchu pojazdów i pieszych. Ulica ta jest również bardziej obciążona niż inne ulice w dzielnicy Bielany.

Z jednej strony traktowana jest jako tzw. ulica przelotowa między Łomiankami a Bemowem, a z drugiej użytkują ją samochody ciężarowe firm usytuowanych w pobliżu, np. Byś, MPO, Orlen, asfaltownia. Na łukach Estrady lub bezpośrednio za nimi znajdują się przejścia dla pieszych, które nie posiadają żadnych dodatkowych świetlnych znaków ostrzegawczych. Estrady prowadzi do rejonowej szkoły podstawowej, gdzie dotarcie młodszych uczniów pieszo stanowi poważny problem ze względu na zagrożenie w ruchu. Kwestia poprawy bezpieczeństwa na ul. Estrady stanowiła temat obrad Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w poprzedniej kadencji kilkanaście razy.

Od co najmniej 5 lat trwają rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Estrady, m.in. budowy sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych, budowy ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wólczyńską, ograniczenia prędkości i tonażu, przesunięcia przejść dla pieszych w bezpieczne miejsca (z dala od łuków).

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie uwzględnienia przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy istniejących kiosków i wolnostojących kwiaciarni zlokalizowanych przy ul. Horacego oraz u zbiegu ulic Broniewskiego i Reymonta w projekcie aranżacji zieleni ulic Wólczyńskiej oraz Broniewskiego.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy postuluje o uwzględnienie podczas realizacji prac projektowych dotyczących aranżacji zieleni i małej architektury wzdłuż bielańskich ulic punktów usługowo-handlowych, w szczególności tych prowadzących działalność w zakresie sprzedaży kwiatów, znajdujących się w granicach opracowania projektu. Rada postuluje jednocześnie o sporządzenie zbioru systemowych zasad co do wyglądu zewnętrznego obiektów w taki sposób, aby w ramach koncepcji zazielenienia stanowiły one spójną całość powiązań kompozycyjnych i przestrzennych.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przekazuje niniejsze stanowisko do Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy oraz Zarządu Dróg Miejskich Warszawa.

Teksty uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy