Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Środowiskowa lustracja Huty

Pod koniec 2016 r. Huta ArcelorMittal Warszawa została poddana ponad dwumiesięcznej kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jej wyniki potwierdziły, że zakład przestrzega norm ochrony środowiska.

Od 6 października do 13 grudnia 2016 r. dziesięciu inspektorów WIOŚ sprawdzało, czy instalacje Huty działają zgodnie z wymogami pozwoleń zintegrowanych, czy dostarczane przez nas dane są odpowiedniej jakości, a także czy Huta wnosi wszystkie wymagane opłaty za korzystanie ze środowiska.

W trakcie kontroli wykonano szereg pomiarów sprawdzających wielkość emisji z różnych urządzeń Huty. Przeprowadzono pomiary emisji szeregu substancji z pieca Danarc, pieca grzewczego walcowni P20, piły Braun, kotłowni oraz poziom hałasu w otoczeniu zakładu. W żadnym przypadku nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących limitów.

Czy Huta odpowiada za smog w Warszawie?

Normy emisji do powietrza, które nas obowiązują, określone są w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznającej Hucie ArcelorMittal Warszawa pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności instalacji służących do produkcji wyrobów hutniczych. Poziom tych norm ustalany jest na podstawie analizy sumy stężeń imisyjnych (ze źródeł Huty i wszystkich pozostałych) wokół zakładu.

Warto podkreślić, że ewentualne przekroczenie tak określonych norm emisyjnych skutkuje poważnymi sankcjami finansowymi oraz obowiązkiem bezzwłocznej likwidacji tych przekroczeń. Normy obejmują między innymi emisję pyłu, SO2, NOx, CO, węglowodorów aromatycznych, benzenu oraz szeregu metali.

Pomiary wykonane podczas kontroli WIOŚ wykazały, że ilość emitowanego przez stalownię pyłu wynosi 32,4% dozwolonej normy. Pomiary emisji SO2 i NOx dały wynik poniżej granicy oznaczalności. Pomiar CO pokazał emisję w wysokości 26,4% obowiązującej normy.

W dobie gorących dyskusji na temat smogu w Warszawie te dane potwierdzają, że nasz zakład nie odpowiada za złą jakość powietrza. Głównym winowajcą są samochody i piece ogrzewające domy paliwem złej jakości czy wręcz śmieciami.

Hałas

Także poziom hałasu emitowanego przez nasz zakład podlega stałej kontroli. Pomiary zostały przeprowadzone w dniu 29.11.2016 w godz. od 9.20 do 12.30. w dwóch punktach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Huty ArcelorMittal Warszawa: przy ul. Heroldów obok Seminarium Duchownego oraz przy ul. Rokokowej w pobliżu domów mieszkalnych.

Przy Seminarium poziom hałasu wyniósł 50,8 dB, przy normie dziennej 55 dB. Natomiast w rejonie ul. Rokokowej zdecydowanie dominował hałas komunikacyjny, hałas z Huty był niesłyszalny.

Wykonywane uprzednio przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Środowiska nocne pomiary przy ul. Michaliny 8, jak i przy Encyklopedycznej 17 nie wykazały przekroczeń. Jednak ważniejszy jest fakt, iż zmierzone tło wyniosło 45,4 dB, czyli praktycznie tyle samo, co zmierzony łączny hałas tła i Huty. Przepisy prawne w takim przypadku mówią, iż gdy różnica nie przekracza 3 dB, nie określa się równoważnego poziomu dźwięku z zakładu.

Gospodarka odpadami i gospodarka wodna

Inspektorzy sprawdzali również, czy Huta prawidłowo prowadzi gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną. W pierwszym przypadku zarzucono nam brak pojemnika na odpady w postaci zużytych lamp fluorescencyjnych. Błąd naprawiliśmy natychmiast. Inspektorzy nie mieli innych uwag, potwierdzając, że Huta prawidłowo gospodaruje odpadami. Warto przypomnieć, że ponad 95% odpadów powstających przy produkcji stali trafia do odzysku, w tym 65% do recyklingu.

Jeśli chodzi o kwestie dotyczące gospodarki wodnej, inspektorzy mieli kilka drobnych uwag; zalecili nam na przykład przytwierdzenie śrubami pokrywy studni głębinowej nr 2 oraz wymianę tablicy informacyjnej na ujęciu wody powierzchniowej na Wiśle, ponieważ stara była wyblakła. Innych zastrzeżeń nie było.

Opłaty coraz mniejsze

Inspektorzy odnotowali, że Huta wnosi wymagane opłaty za korzystanie ze środowiska i że w 2015 r. były one o 23% mniejsze niż w 2014 r., co potwierdza, że nasza działalność jest coraz mniej uciążliwa.

Marian Eliasz

fot. www.arcelormittal-warszawa.com