Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XXXIV i XXXV Sesja Rady Dzielnicy

W dniu 5 lipca 2017 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany, na wniosek Tomasza Menciny – Burmistrza Dzielnicy Bielany, uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego ks. Stanisława Warzeszaka – proboszcza parafii na Wrzecionie. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany Robert Wróbel poinformował, że otrzymał Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 1 sierpnia 2017 r. stwierdzające obsadzenie mandatu radnego Rady Dzielnicy Bielany w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Magdaleny Lerczak. Na miejsce Magdaleny Lerczak wstąpiła Magda Anita Oleś, która w wyborach samorządowych otrzymała kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 4 z listy zgłoszonej przez KW Platformy Obywatelskiej RP. Pani Magda Anita Oleś złożyła ślubowanie na Sesji Rady.

Rada Dzielnicy Bielany podjęła trzy uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. dotyczących m.in.:

  • dodatkowych środków wyrównawczych z budżetu m.st. Warszawy na zadanie związane z projektami edukacyjnymi w ramach programu „Erasmus+” w 2017 r., realizowanymi w Szkole Podstawowej nr 133 przy ul. Fontany 3 (program „Dzielmy się wiedzą – CLIL”), w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 (program „Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego”) oraz w Zespole Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2 (program „Górski zmienia się i rozwija”),
  • środków wyrównawczych z Biura Edukacji m.st. Warszawy na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych działających na terenie Bielan: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci i uczniów, a także na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • uzupełnienia brakujących środków do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie” prowadzonej przez stowarzyszenie Przymierze Rodzin przy ul. Nocznickiego 7, pochodzących z oszczędności w realizacji innego zadania,
  • współfinansowania projektu „Inwestycja w przyszłość” (doskonalenie zawodowe uczniów) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w partnerstwie z podmiotem zewnętrznym Syntea S.A. Program ten będzie realizowany w Technikum Ekonomicznym nr 5 w Zespole Szkół nr 35 przy ul. S. Żeromskiego 22/28 oraz Technikum Księgarskim w Zespole Szkół nr 18 przy ul. S. Żeromskiego 81, umożliwiając przygotowanie do zawodu technik hotelarstwa i technik cyfrowych procesów graficznych,
  • zakupu większej liczby urządzeń do ćwiczeń na ścieżce w Parku Młocińskim,
  • dofinansowania z dochodów bieżących realizacji projektu pn. „Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2”,
  • zakupu pierwszego wyposażenia technologicznego kuchni w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9,
  • wykonania nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżoniowskiej 7”, gdzie planuje się wymianę nawierzchni placu zabaw i zakup nowych urządzeń do zabawy,
  • zwiększenia funduszy na realizację programu „Rodzina 2010-2020” oraz organizację gali w ramach Bielańskich Dni Seniora i warsztatów dla seniorów w programie „Warszawa przyjazna seniorom”.

Rada Dzielnicy Bielany przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Dzielnicy Bielany za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

*  *  *

XXXV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyła się w dniu 14 września 2017 r.

Rada Dzielnicy Bielany podjęła uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy Panu Profesorowi Maciejowi Luniakowi, w uznaniu jego działalności naukowej i popularyzatorskiej.

Ponadto Rada Dzielnicy Bielany dokonała zmian w składach osobowych Komisji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Radna Magda Oleś dołączyła do Komisji Kultury Sportu i Promocji, Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz do Komisji Budżetu i Inwestycji.

Pracę Przewodniczącego Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wspierać będzie Radna Iwona Walentynowicz, która decyzją Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy powołana została na funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji.