Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XXXVI i XXXVII Sesja Rady Dzielnicy

W dniu 16 października 2017 r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany podjęła dwie uchwały:

  • w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.
  • w sprawie zaopiniowania dzielnicowego załącznika nr III do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r.

Podczas obrad wysłuchano również informacji Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i odbyła się dyskusja na temat wdrożenia nowej reformy systemu edukacji na Bielanach.

Radni Klubu Platformy Obywatelskiej oraz Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłosili wnioski o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie zaopiniowania propozycji obsługi komunikacyjnej kampusu UKSW przy ul. Dewajtis, Dobrego Miejsca, Parafii i Ośrodka Rekolekcyjnego. Sesja w powyższej sprawie została zwołana w dniu 18 października 2017 r.

*   *   *

18 października 2017 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zwołana na wniosek radnych Klubu PO.

Rada Dzielnicy Bielany podjęła stanowisko w sprawie zaopiniowania obsługi komunikacyjnej kampusu UKSW przy ul. Dewajtis, Dobrego Miejsca, Parafii i Ośrodka Rekolekcyjnego, w którym podtrzymuje założenia wyrażone w Stanowisku Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, podjętym podczas obrad XVI Sesji w dniu 26 stycznia 2016 r.               

Rada uznaje, że kluczowym rozwiązaniem jest wprowadzenie połączenia autobusowego od strony Wisłostrady, co zostało podkreślone w wyżej wymienionym Stanowisku oraz wskazuje, że do chwili obecnej nie została jej przedstawiona żadna koncepcja tego połączenia, co od wielu lat jest artykułowane przez Radę jako droga docelowa łącząca to miejsce.

Jednocześnie Rada Dzielnicy Bielany zaopiniuje możliwość wprowadzenia autobusu w ul. Dewajtis tylko i wyłącznie po przedstawieniu jej koncepcji połączenia kampusu z Wisłostradą wraz z harmonogramem prac realizujących tę inwestycję. Na czas realizacji ww. inwestycji Rada dopuszcza możliwość kursowania autobusu elektrycznego.

Niniejsze stanowisko zostanie przekazane do Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Archidiecezji Warszawskiej.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy