Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Zdaniem Przewodniczącego Komisji Rady Dzielnicy...

Łukasz Jan Świderski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, radny Dzielnicy, wieloletni członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego.

Co jest istotne dla mieszkańców, aby czuli się bezpiecznie w swoim mieście i dzielnicy?

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego mieszkańca i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie społeczności naszej Dzielnicy. Jest to zjawisko złożone, wynikające z subiektywnej oceny mieszkańców, na którą składają się różne aspekty. Począwszy od bezpieczeństwa osobistego i mienia, poprzez bezpieczeństwo w najbliższej okolicy, bezpiecznych ciągów pieszych, wystarczającej ilości miejsc parkingowych, sprawnych urządzeń na placach zabaw.

Jakie działania w tym kierunku są podejmowane na Bielanach? 

Dla mieszkańców stale wprowadzane są dodatkowe udogodnienia, które sprawiają, iż otoczenie w którym zamieszkują staje się jeszcze bardziej komfortowe i przyjazne. W tym celu konsultowane, projektowane i wdrażane są plany organizacji ruchu na terenach osiedlowych oraz wprowadzane zmiany na drogach ogólnodostępnych. W wyniku prowadzonych prac pojawia się nowe oznakowanie poziome oraz pionowe, wskazujące kierunki ruchu drogowego. Uregulowanie ruchu pojazdów prowadzi do tworzenia nowych miejsc parkingowych oraz oznakowywania dodatkowych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o zwiększonym wykorzystaniu osiedlowych parkingów przez zmotoryzowanych przesiadających się do Metra, prowadzone są prace nad budową nowych miejsc parkingowych. Na wniosek Radnych m.st. Warszawy w bezpośrednim otoczeniu stacji Metro Młociny powstają dwa nowe parkingi.

Poprawa bezpieczeństwa na placach zabaw to zasługa Strażników Miejskich, którzy rokrocznie sprawdzają stan bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, nawierzchnię, czystość piaskownic, zabezpieczeń i ogrodzenia. Uwagi przekazywane administratorom doprowadziły do licznych modernizacji placów zabaw, likwidacji zagrażających dzieciom urządzeń i obiektów oraz otwierania nowych placów zabaw.

Skąd wiadomo, które obszary wymagają poprawy?

Ważnym narzędziem w budowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest Mapa Zagrożeń. Pozwoliła ona na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i zobrazowanie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz wskazanie instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Służą optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do pracy Dzielnicowych w bezpośrednich  kontaktach z mieszkańcami.

Redakcja

Do przedmiotu działania i zadań Komisji należą sprawy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, współpraca ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją, ZTM, ZDM oraz ZMID, Biurem Polityki Mobilności i Transportu, BBN, OC, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta, Lasami Miejskimi i innymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej.