Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XLI i XLII Sesja Rady Dzielnicy

W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyła się XLI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W pierwszej części posiedzenia, uchwałą o numerze 195/XLI/2017 radni rozpatrzyli skargę na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uznając ją za bezzasadną.

Rada Dzielnicy Bielany uchwałą Nr 196/XLI/2017 podjęła decyzję o zarządzeniu wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Termin wyborów został wyznaczony na dzień 16 lutego 2018 r. o godz. 18.00 – pierwszy termin, zaś drugi termin o godz. 18.15.

W kolejnej części obrad radni zajęli się kwestią działalności instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Wnioskodawcy projektu stanowiska – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – zaproponował, aby Rada Dzielnicy Bielany wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec funkcjonowaniu jakichkolwiek instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Dzielnicy Bielany.

Po dyskusji w sprawie aktualnego stanu prac i harmonogramu dalszych działań odnośnie zamknięcia instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawa przy ul. Kampinoskiej 1, Rada Dzielnicy Bielany podjęła decyzję o skierowaniu projektu stanowiska do Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska celem wypracowania wspólnego stanowiska.

W ostatniej części, poprzedzającej informacje Zarządu Dzielnicy Bielany, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła stanowisko, w którym zwróciła się do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z prośbą o przywrócenie linii autobusowej nr 520 na trasie Chomiczówka – Marysin oraz o przywrócenie kursowania linii autobusowej nr 167 na dotychczasowej trasie, a do czasu jej przywrócenia, o wydłużenie kursowania linii autobusowej nr 171, z przystankiem krańcowym na Osiedlu Chomiczówka.

*   *   *

1 lutego 2018 r. odbyła się XLII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna, wnosząc  uwagi:

  1. W § 28 ust. 2 pkt. 7 dotyczącym terenu 9.ZP (zieleń urządzona – park), zmienić zapis na: „pkt. 7 minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 75%”
  2. Miejsca postojowe w ulicach 1. KD-L i 2. KD-D należy projektować jako prostopadłe lub skośne do osi ulicy.

Radni podjęli  również dwie uchwały zmieniające zapisy statutu: SM Chomiczówka Północ i SM Chomiczówka Zachód.

Teksty uchwał Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel

Przewodniczący Rady Dzielnicy