Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

XXXI i XXXII Sesja Rady Dzielnicy

W dniu 7 czerwca 2017 r. odbyła się XXXI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, która była kontynuowana w dniu 8 czerwca 2017 r.

Rada Dzielnicy Bielany podjęła uchwałę uznającą ważność wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Ruda, przeprowadzonych w dniu 28 marca 2017 r.

Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2016 r.

Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r., które dotyczą m.in.:

  • ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 730.000,- z przeznaczeniem na remonty dachów przy ul. Conrada 3a i 3b, remont elewacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Wrzeciono 65a i 65b oraz remont budynku przy ul. Palisadowej 5d.
  • edukacji - proponuje się zwiększenie planu wydatków o  kwotę 432.100,- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal w publicznych przedszkolach. Środki w kwocie 215.000,- proponuje się przemieścić na dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego z uwagi na zwiększenie wysokości stawek dotacji i liczby dzieci. Ponadto środki w kwocie 140.000,- proponuje się przenieść do zadania ,,Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących” oraz 25.000, - do zadania ,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 369.500,- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wyremontowanych sal lekcyjnych w szkołach podstawowych. Proponuje się również zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,- na rewitalizację terenu wokół MDK ul. Cegłowska 39 – I etap.
  • kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,- z przeznaczeniem na poszerzenie księgozbioru, rozbudowanie oferty programowej w ramach akcji „Lato w mieście”. „Czytelnik Roku”, wymiana szyldów w filiach biblioteki.
  • ochrony zdrowia i pomocy społecznej – proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 310.000,- z przeznaczeniem na realizację programów aktywizujących przeciw wykluczeniu społecznemu seniorów, organizację imprezy Mikołajkowej dla dzieci, wigilii dla osób samotnych i potrzebujących, szkolenia wyjazdowego dla członków Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, gali „Miejsce Przyjazne Seniorom”, dni Seniora oraz zakup upominków dla uczestników „Złotych Godów” i „Gali Wolontariatu”.

Rada Dzielnicy negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zlokalizowanemu pomiędzy ulicami Leopolda Staffa, Włodzimierza Perzyńskiego i Antoniego Fontany, nazwy Skwer Józefa Piusa Dziekońskiego (nazwa skrócona: Skwer J. P. Dziekońskiego). Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy proponuje nadanie ww. obiektowi miejskiemu, nazwy Skwer im. Jerzego Jarnuszkiewicza.


W dniu 7 czerwca 2017 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zwołana na wniosek radnych Klubu PiS.

W obradach uczestniczyli między innymi: przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Pan Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Dariusz Hajdukiewicz - Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy, Pani dr Dorota Gałczyńska-Zych - Dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, dr n.med. Jerzy Michalak - Oddział Chirurgiczny dla Dzieci Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Pani Izabela Marcewicz-Jendrysik – Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ przy ul. Kopernika 43 w Warszawie, Pan Edmund Świderski - Przewodniczący Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej Rady m.st. Warszawy, Przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego.

Rada Dzielnicy Bielany podjęła Stanowisko Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie planowanej likwidacji Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w którym wyraża sprzeciw wobec planowanej likwidacji ww. Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci.

Teksty uchwał Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy