Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Nowe wyzwania w czasie pandemii

Epidemia koronawirusa wywróciła nasz świat do góry nogami. – Musieliśmy objąć opieką nie tylko starszych wiekiem mieszkańców, ale też wdrożyć realne wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców. To wielki i trudny egzamin, który musimy zdać razem – mówi wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski (Razem dla Bielan).

Po wielu tygodniach od rozwinięcia się pandemii koronawirusa pojawiły się realne problemy, z którymi musi zmierzyć się samorząd. Chodzi przede wszystkim o wsparcie skierowane do różnych grup mieszkańców. Jak wygląda pomoc udzielana przez dzielnicę?

Jako pierwsi w mieście uruchomiliśmy Dzielnicowy Zespół Wsparcia Mieszkańców. Osoby tworzące zespół oferują pomoc osobom zdrowym, nieobjętym kwarantanną, które zdecydowały się pozostać w domach z uwagi na swój wiek albo inne czynniki ryzyka. Część z tych osób niestety nie ma zapewnionej opieki rodziny, znajomych lub sąsiadów, dlatego przy wsparciu m.in. naszych jednostek dzielnicowych i wolontariuszy zapewniamy pomoc w robieniu zakupów, wynoszeniu śmieci czy zakupie lekarstw. Opieką objęto już kilkadziesiąt rodzin.

Zespół uzupełnia standardowe działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany, który udziela pomocy swoim klientom oraz przy wsparciu policji i wojska osobom w kwarantannie.

Tak. Pracownicy ośrodka otrzymują zgłoszenia z Centrum Usług Społecznych (o osobach objętych kwarantanną) oraz bezpośrednio od mieszkańców, którzy nie są objęci kwarantanną, ale potrzebują pomocy pracowników Ośrodka. Wszystko odbywa się przy wsparciu wolontariuszy oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, a w zakresie potrzeb żywnościowych poprzez podejmowanie współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej (PKPS), Polskim Czerwonym Krzyżem i Caritasem.

Dodatkowo, ponieważ Ośrodki Wsparcia dla Seniorów mieszczące się na Bielanach (al. Zjednoczenia 13 oraz ul. Wrzeciono 5a) musiały zostać zamknięte, pracownicy ośrodków dostarczają posiłki (w tym obiad oraz śniadanie) samotnym seniorom, zaopatrują ich w leki i drobne zakupy, a także są w stałym kontakcie telefonicznym z podopiecznymi oraz ich rodzinami.

Wymienione powyżej działania zespołu i ośrodka uzupełnia bardzo rozbudowana pomoc psychologiczna dla mieszkańców. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi całodobową infolinię dla dorosłych. Do dyspozycji jest również zespół psychologów OPS, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pod koniec marca zapowiedział pan wsparcie przedsiębiorców wynajmujących miejskie lokale użytkowe. Ilu przedsiębiorcom udało się pomóc?

Epidemia koronawirusa spowodowała spowolnienie gospodarcze. Zarówno w skali całego kraju, jak i dzielnicy Bielany wiele firm było zmuszonych zawiesić działalność bądź rozważa jej zawieszenie. Wsparcie struktur państwowych w przypadku wielu przedsiębiorców, choć ważne, ma charakter objawowy, bowiem przyczyną problemów przedsiębiorców jest brak klientów, dlatego bielański samorząd jak tylko może, wspiera przedsiębiorców.

W kwietniu Zarząd Dzielnicy przyjął uchwały przyznające obniżkę czynszu (nie dłużej niż na trzy miesiące) dla blisko 100 podmiotów. Kolejne zgłoszenia są w trakcie rozpatrywania. Dla usprawnienia pomocy w uchwałach określono, że obniżka czynszu nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

Ponadto Bielański Integrator Przedsiębiorczych zaangażował się w pomoc w zakresie bieżących problemów i pytań dotyczących prowadzenia biznesu w dobie pandemii. Prowadzi zintensyfikowaną komunikację m.in. o ułatwieniach i uproszczeniach podatkowych, o odroczeniu lub zwolnieniu ze składek na ZUS oraz o specjalnych świadczeniach postojowych.

Dodatkowo, mając na uwadze naszą silną bielańską społeczność, stale zachęcamy do wspierania lokali gastronomicznych realizujących dostawy na wynos. Gdzie tylko możemy, promujemy listę bielańskich lokali. Warto podkreślić, że restauratorzy mimo trudnej sytuacji sami włączają się w pomoc i przygotowują posiłki dla seniorów czy służb medycznych i mundurowych.

Przywołał Pan służby medyczne i mundurowe, które są na pierwszej linii frontu. Ich również pomoc dzielnicy nie ominęła.

To prawda. Do Szpitala Bielańskiego i Komendy Rejonowej Policji Warszawa V przekazaliśmy maseczki trzywarstwowe oraz żele antybakteryjne z gliceryną. Potrzeby są ogromne, w samym tylko Szpitalu Bielańskim dziennie zużywanych jest 3 tys. maseczek. Ponadto, odpowiadając na potrzeby i apel komendanta bielańskiej policji, przygotowaliśmy bazę kwaterunkową na odbywanie kwarantanny przez funkcjonariuszy. Na ten cel przeznaczono dwa lokale.

Dla samorządu dużym wyzwaniem jest przeniesienie aktywności kulturalnej i sportowej do sieci. Proszę opowiedzieć o projekcie „Nasze Bielany online”.

Uznaliśmy, że w czasie, gdy wychodzenie z domu jest po prostu ryzykowne, należy przygotować dla mieszkańców Bielan treści, które będą dostępne i pozwolą na zagospodarowanie wolnego czasu.

Na nowym fanpage NASZE BIELANY zamieszczane są na bieżąco informacje o zajęciach dla dzieci, młodzieży, seniorów, a także wykłady dotyczące historii dzielnicy, transmisje z ważnych i ciekawych wydarzeń, czy informacje o treningach, zumbie albo zajęciach pływackich. W tej chwili mamy zgromadzą bibliotekę ponad 200 materiałów wideo z zajęciami.

Duże emocje wywołuje dyskusja mieszkańców odnośnie do dezynfekcji budynków mieszkalnych na bielańskich osiedlach. Kto i gdzie jest odpowiedzialny za tego typu działania?

Zasobem dzielnicy Bielany zarządza Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla dzielnicy Bielany, który utrzymuje zasób w należytym stanie higieniczno-sanitarnym. W tym celu ZGN Bielany podjął działania związane z cyklicznym dezynfekowaniem pomieszczeń wind oraz klamek i uchwytów w częściach wspólnych budynków. Ponadto firma działająca na zlecenie ZGN Bielany sukcesywnie przeprowadza dezynfekcję klatek schodowych i piwnic w budynkach mieszkalnych stanowiących w 100 proc. własność miasta.

Dodatkowo burmistrz Grzegorz Pietruczuk zwrócił się do spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości z terenu dzielnicy z apelem o podjęcie działań na rzecz podwyższenia poziomu higieny w administrowanych budynkach, szczególnej uwadze polecając konieczność dezynfekcji drzwi, klamek, przycisków domofonów, wind, poręczy, bram (furtek), do wiat śmietnikowych oraz innych przedmiotów i urządzeń, a także ich elementów, z którymi mieszkańcy nieruchomości mają częsty i bezpośredni kontakt.

Dezynfekcji na zlecenie miasta poddawane są również bielańskie ulice.

Dotychczas na Bielanach było wykonanych kilkanaście takich akcji. Każdorazowo w trakcie nocnego przejazdu, trwającego do sześciu godzin, dezynfekcji poddawane jest nawet 26 tys. m2 powierzchni. Kilkudziesięciu pracowników zużywa do tego około 30 litrów wody wysokoozonowaniej. Jest ona bezpieczna dla ludzi, środowiska naturalnego, urządzeń i infrastruktury. Do produkcji potrzebne są woda, tlen i energia elektryczna. Po kilku minutach prowadzonej dezynfekcji odgazowana woda wysoko ozonowana rozkłada się do czystego tlenu.

Systematycznie zwiększa się zakres spraw, które będzie można osobiście załatwić w urzędzie. Jak dzielnica jest przygotowana na przyjęcie większej liczby interesantów?

To trudna sytuacja, bo praktycznie z dnia na dzień musieliśmy znacznie przemodelować funkcjonowanie urzędu tak, aby nie zakłócać realizacji spraw ważnych dla naszych mieszkańców. Oczywiście wszystko w oparciu o zalecenia rządowe, ale też Wojewody i Prezydenta Warszawy. Obecnie (stan na początek maja – red.) w miejscach obsługi nie przebywa jednocześnie więcej Klientów niż pracowników wyznaczonych do ich obsługi. Wprowadzono także zasadę, że bezpośrednio są obsługiwani wyłącznie Klienci, których charakter sprawy wymaga osobistego stawiennictwa do Urzędu. Warto dodać, że zarówno wypłata świadczeń rodzinnych, wydawanie pozwoleń na budowę, skierowania do lokali komunalnych, jak również proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przebiegają bez zakłóceń.

Niezależnie od tego sale obsługi wyposażono w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, szklane przesłony, a pracownicy bezpośrednio obsługujący interesantów są wyposażeni w środki ochrony osobistej. Ponadto regularnie są dezynfekowane sale obsługi.