Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Co czeka Dęby Młocińskie?

Dęby Młocińskie fragmentami to stary las i każde takie miejsce jest cenne. Trzeba na nie patrzeć z powagą i pokorą, bo tutaj drzewa nie były w ostatnim czasie formowane i selekcjonowane. One urosły w taki sposób, w jaki mogły wyrosnąć – mówi Andżelika Gackowska, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Lasów Miejskich-Warszawa. Leśnicy przygotowali plan urządzenia lasu, który w ciągu 10 lat pozwoli wykonać pielęgnację, jakiej przez dziesiątki lat nikt w tym miejscu nie wykonywał. Czy Dębom Młocińskim wyjdzie to na dobre?

9-hektarowy fragment lasu położony pomiędzy ulicami Encyklopedyczną, Michaliny oraz Improwizacji był do niedawna ogrodzony, a w świadomości mieszkańców nierozerwalnie kojarzył się z Hutą Warszawa. Wartość przyrodnicza terenu została zauważona w latach 80. XX w., ale ochroną prawną las objęto dopiero w 2002 roku wyznaczając Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dęby Młocińskie”. W 2019 roku po tym, jak miasto odkupiło teren od Huty ArcelorMittal Warszawa, Dęby Młocińskie trafiły pod zarząd Lasów Miejskich-Warszawa. Oczywistym stało się, że najpilniejszym zadaniem jest możliwie dokładne rozpoznanie stanu lasu i zagrożeń dla jego stabilności. Badania trwały od października 2019 do sierpnia 2020 roku i dały podstawę do sporządzenia Planu Urządzenia Lasu.

Rozmiawiał Bartłomiej Frymus

Co jest podstawą lasu?

Gleba. To ona wespół z wodą oraz lokalnym klimatem definiuje warunki życia dla szeregu organizmów tworzących las. W trakcie inwentaryzacji stwierdziliśmy występowanie 90 gatunków roślin, w tym 39 gatunków drzew i krzewów, 51 gatunków roślin naczyniowych oraz dwa gatunki mszaków.

Świat roślin tworzy miejsce życia dla rozmaitych gatunków zwierząt.

To prawda. Faunę Zespołu również przebadaliśmy, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Zaobserwowaliśmy występowanie 43 gatunków ptaków. Dominującymi gatunkami (ponad 5 procent udziału) na powierzchni badawczej były szpak, kos, rudzik, zięba, bogatka, modraszka, kapturka. Gniazdowanie dwóch gatunków miało charakter kolonijny, były to szpak i kwiczoł.

Kolejną grupa zwierząt objętych badaniem były nietoperze. Inwentaryzacja wykazała obecność 9 gatunków nietoperzy. Najliczniejsze są tu borowce wielkie, karliki większe i karliki drobne, ale występuje tu również mopek czyli gatunek wymagający ochrony w skali europejskiej. Taki liczna obecność nietoperzy, w przypadku siedliska miejskiego wskazuje na znaczna wartość przyrodniczą badanego obszaru. Dęby Młocińskie fragmentami to stary las. Każde takie miejsce jest cenne i na każde trzeba patrzeć z powagą i pokorą, bo tutaj drzewa nie były w ostatnim czasie formowane czy selekcjonowane one urosły w taki sposób w jaki mogły wyrosnąć.

Z inwentaryzacji wynika, że są gatunki drzew, które stanowią zagrożenie dla najstarszej części Dębów Młocińskich. Dlaczego?

Tworząc gęste płaty przyczyniają się do spadku bogactwa gatunkowego. Intensywnie konkurują z rodzimymi gatunkami roślin uniemożliwiając im kiełkowanie siewek. Dodatkowo zmieniają właściwości fizyczne i chemiczne gleby. A w dalszym etapie ich rozwój na dużą skalę może powodować obniżenie jakości ekosystemów dla lokalnych zwierząt, poprzez m.in. zmniejszenie bazy pokarmowej czy miejsc bytowania.

Najliczniejszym stwierdzonym gatunkiem obcym jest… dąb czerwony.

Dęby czerwone pochodzą z surowszych warunków życia, więc u nas w Polsce mają bardzo dobrze. Rosną dużo szybciej niż nasze rodzime gatunki. Zabierając im wodę, przestrzeń czy substancje odżywcze uniemożliwiają rozwój naszym rodzimym gatunkom, a co za tym idzie całemu szeregowi organizmów związanych z tymi gatunkami. Co ciekawe sadzenie gatunków obcych, które mają mniejsze wymagania dlatego, że są dużo bardziej wytrzymałe w miejscach, gdzie mamy trudne warunki miejskie pozwalają nam zazielenić miasto i poprawić komfort życia. Jednak w warunkach leśnych powinniśmy gatunki obce eliminować, czyli brutalnie mówiąc wyciąć.

Wyciąć?

Tak, bo usuwając gatunki obce tworzymy przestrzeń dla rodzimych drzew. Zapewniam jednak, że będziemy to robić w sposób uporządkowany, a nie chaotyczny. Dlatego powstał plan urządzenia lasu, który jest dokumentem planistycznym obowiązującym przez 10 lat. Ma on dwie części: inwentaryzacyjną i wykonawczą. W Polsce każdy las ma plan urządzenia, bez względu na to czy to jest prywatny, państwowy czy miejski. Oczywiście cele są różne, w państwowych gospodarka leśna prowadzi do samofinansowania się, więc ten aspekt pozyskania drewna w celu zarobkowym jest istotny. W Lasach o charakterze ochronnym, tak jak Dęby Młocińskie ważne jest pozostawienie charakteru ochronnego tego miejsca i dostosowanie zabiegu w taki sposób, aby wycinka pomagała temu, co chcemy tutaj ochronić.

Zabiegi, które są planowane na tym obszarze operują wartościami - powierzchnią i miąższością drzew. Opisany jest też charakter tych zabiegów. W jaki sposób wybierać drzewa do usunięcia, czy to będzie jednorazowy zabieg czy trzeba dokonać go kilka razy.

Czy już odbyły się pierwsze zabiegi?

Jeszcze nie, ponieważ plan urządzenia lasu zatwierdza minister do spraw środowiska. Po zatwierdzeniu kolejnym etapem jest zmiana tego lasu na las w kwestii formalnej, bo w ewidencji gruntów ten obszar nie jest lasem i obowiązują tutaj zapisy ustawy o ochronie przyrody czyli gdybyśmy chcieli wyciąć drzewo to każdorazowo musielibyśmy się ubiegać o wycinkę drzewa. Pierwsze prace powinny mieć miejsce w 2022 roku i zaczniemy od elementów wymagających największej pracy czyli od stron ulicy Encyklopedycznej.

Jakie Dęby Młocińskie będą za 10 lat?

Za 10 lat las nie będzie wiele się różnił od tego, co widzimy obecnie. Zmieni się trochę obraz tych zbiorowisk z modrzewiem i dębem czerwonym, których będzie mniej. W zamian będą większe klony, dęby, brzozy, osiki, które tam występują.