Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Zdaniem Przewodniczącej Komisji Rady Dzielnicy...

Joanna Radziejewska – Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego.

Jakimi sprawami zajmuje się Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego?

Komisja przechodząca w ostatnich latach różne przeobrażenia jest po prostu Komisją Samorządową, jak zwyczajowo ją nazywamy. Znaczy to, że wspólnie z mieszkańcami możemy decydować o sprawach istotnych dla naszej dzielnicy i życia w społeczności bielańskiej. Komisja ma bardzo szerokie spektrum działania. Nasze posiedzenia obfitują w tematy z życia codziennego mieszkańców odnoszące się do spraw bezpieczeństwa na podwórkach i drogach, utrzymania porządku i zieleni, sprawnej komunikacji miejskiej, współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami mieszkańców.

Jakim tematem w ostatnim czasie zajmowała się Komisja?

Zdecydowanie dominowała sprawa utworzenia Samorządu Mieszkańców Chomiczówka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom grupy inicjatywnej mieszkańców z Chomiczówki, komisja podjęła działania zmierzające do jego utworzenia. Mimo złożoności problemów udało się sprawę doprowadzić do pomyślnego zakończenia i znacznego skrócenia procesu jego powstawania. Zgodnie z wolą mieszkańców powstała jednostka samorządowa, obejmująca swoim zasięgiem całą Chomiczówkę, a nie, jak do tej pory tylko jej północny i zachodni obszar. Jeżeli wybory zakończą się sukcesem będzie to największy samorząd pracujący w naszej dzielnicy. Majowe wybory do Rady Samorządu będą wielkim wydarzeniem dla społeczności lokalnej, na które już dziś zapraszamy mieszkańców Chomiczówki oraz osoby chętne do pracy w radzie tego Samorządu!

A jak wygląda sytuacja z samorządami w pozostałych rejonach Bielan?

Rok 2018 jest rokiem obfitującym w wybory do rad samorządów mieszkańców. Pomyślnie zostały przeprowadzone wybory na Radiowie i Wólce Węglowej-Placówce. W kwietniu odbędą się one na Starych Bielanach, a we wrześniu planowane są na Wawrzyszewie i Olszynie. Od marca 2017 r. pracuje w nowym składzie SM Ruda, a od września 2016 SM Młocin. W tym tak imponująco przedstawiającym się obrazie aktywnych samorządów jest także wkład pracy Komisji, do której zadań należy pomoc w przygotowaniach i sprawnym przeprowadzaniu wyborów, jak również wprowadzaniu nowych członków Rady w tajniki pracy samorządowej. Ważnym, choć mniej lubianym zadaniem jest opracowywanie statutów jednostek, w zgodzie z którymi muszą być realizowane wszystkie zadania samorządu. Niedawno Komisja pochylała się nad tym niełatwym zadaniem. Owocem długotrwałej pracy są nowo opracowane statuty z licznymi nowymi lub skorygowanymi do potrzeb jednostek zapisami.

Praca Komisji to jednak nie tylko współpraca z Samorządami. Jakimi innymi ważnymi dla mieszkańców sprawami się zajmujecie?

Tematem budzącym zawsze najwięcej emocji jest usprawnienie komunikacji miejskiej na Bielanach, a ostatnio lepszego skomunikowania Chomiczówki z innymi dzielnicami Warszawy. Bardzo boleśnie odczuli mieszkańcy wycofanie linii 167 z Chomiczówki, a przedtem jeszcze kilku innych ważnych linii. Aby zniwelować chociaż w części tę stratę, komisja zawnioskowała o przedłużenie linii autobusowej 171 do pętli na ul. Conrada. Wygląda na to, że ZTM skłonny jest przychylić się do tej koncepcji, chociaż nadal czekamy na ostateczną decyzję. Podobnie wraz z mieszkańcami Wółki Węglowej zabiegamy o przedłużenie linii 181 do Bramy Zachodniej Cmentarza Północnego.

Bardzo mnie cieszy dobra współpraca z ZDM, których przedstawiciele są częstymi gośćmi na posiedzeniach Komisji Samorządowej. Wymiernym efektem wspólnie podjętych prac są bezpieczniejsze przejścia dla pieszych na ulicach bielańskich. Wiele z nich zostało w ostatnim czasie doświetlonych, m.in. na ul. Żeromskiego, Wólczyńskiej, Sokratesa, Conrada. Pojawiły się także nowe sygnalizacje świetlne na ul. Reymonta, które znacznie spowolniły ruch samochodowy. Czekamy na realizację kolejnych, zgłaszanych podczas komisji wniosków dotyczących przebudowy lub zmiany organizacji ruchu na niektórych niebezpiecznych skrzyżowaniach bielańskich.

Co uważa Pani za największy sukces czy sukcesy Komisji?

Najbliższa mojemu sercu jest sprawa nadania imienia Maryny Falskiej skwerowi na Starych Bielanach, mająca swój początek właśnie na Komisji Samorządowej i doprowadzona do szczęśliwego finału. Skwer między ulicami A. Fontany i Lisowską o mały włos nie został nazwany im. Józefa Piusa Dziekońskiego, jak proponowała Miejska Komisja Nazewnictwa. Szanując postać samego architekta i doceniając jego dorobek, nie widzieliśmy jednak żadnego powiązania jego osoby z naszą dzielnicą. Pragnęliśmy uhonorować kogoś nam bliskiego, kto pozostawił trwały ślad na Bielanach. Dlatego inicjatywa nazwania skweru imieniem Maryny Falskiej, zaproponowana przez Teresę Frączczak z „Piechotkowa” natychmiast zyskała aprobatę naszych radnych, Jolanty Jabłońskiej, dyrektor Domu Dziecka „Nasz Dom” oraz środowisk skupionych wokół niego, a przede wszystkim mieszkańców Bielan.

Cieszy mnie, że komisja, którą kieruję mogła dorzucić swój głos podczas prac nad przygotowywaniem bardzo ważnego dla mieszkańców naszej dzielnicy dokumentu, jakim jest Plan Ochrony Rezerwatu Las Bielański. Wspólnie z Komisją Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz obok znakomitych profesorów specjalistów od bielańskiej przyrody Macieja Luniaka i Stanisława Miścickiego – przedstawicieli organizacji proekologicznych i miłośników przyrody – udało się wnieść uwagi do Planu, który już dziś jest dokumentem obowiązującym.

A co w najbliższym czasie?

Przed nami omówienie planów rewitalizacji podwórek na Starych Bielanach, która już się rozpoczęła. Swój wygląd zmieniły już podwórka na tyłach placu zabaw Muszla, na ul. Lisowskiej 29, Przybyszewskiego 32/34, a ostatnio przy Kasprowicza 105. Wraz z chodnikami rewitalizowana jest zieleń podwórkowa, a na wiosnę może pojawią także nowe ławeczki, o ile wspólnoty mieszkaniowe wyrażą zgodę na ich ustawienie. Na podobne zmiany czekają jeszcze inne rejony Starych Bielan. Będziemy je omawiać podczas jednego z najbliższych posiedzeń komisji.