Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Zdaniem PrzewodnicząceGO Komisji Rady Dzielnicy...

Daniel Pieniek – Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Proszę opowiedzieć o pracach nad miejscowymi planami w naszej dzielnicy.

W ostatnim czasie trwały intensywne prace aż nad 3 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na Bielanach. Może na początku warto wyjaśnić, że za sporządzanie planów miejscowych w Warszawie odpowiedzialne jest Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Dlatego też nie mamy wpływu na to ile jest uchwalanych planów. Dodatkowo należy podkreślić, jak wiele czasu wymaga uchwalenie planu, jak wiele ekspertyz należy wykonać i jak wiele to wymaga uzgodnień miedzy różnymi instytucjami. Musi być również przewidziany czas na dyskusję publiczną nad zaproponowanym projektem planu i rozpatrzenie zgłoszonych uwag – nie tylko przez instytucje, ale i mieszkańców. Zadaniem komisji jest zaopiniowanie projektów MPZP. Jeśli na skutek zgłaszanych uwag w projekcie planu jest dużo zmian, musi być on ponownie wyłożony, aby wszyscy zainteresowani mogli się z finalną wersją zapoznać.  Zatem uchwalenie czy finalne prace nad 3 MPZP w jednym roku to dużo.

Jeden plan mamy już uchwalony – w marcu br. Rada Miasta przyjęła plan dla Parku Olszyna. Prace na ostatnim etapie były bardzo intensywne i pod presją czasu ze względu na to, że zależało nam na uchronieniu parku przed zabudową. Chcę przy okazji podziękować kolegom z rady – wszyscy bielańscy radni zagłosowali za planem, który chroni ten teren. Jak się okazało, nie wszyscy miejscy radni podzielali naszą troskę o Park Olszyna i głosowali przeciw uchwaleniu planu w takiej formie. Na szczęście większość radnym wykazała się rozsądkiem.

Kolejny MPZP, nad którym trwają prace to rejon Osiedla Słodowiec. Projekt planu był już wyłożony, a uwagi można było zgłaszać do 9 maja. Bielańskie wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Ochrony Środowiska, w ramach swoich kompetencji, biorąc też pod uwagę opinie mieszkańców, zgłosiły szereg uwag do projektu. Teraz czekamy na rozpatrzenie tych uwag. Jeśli zmian będzie dużo to należy spodziewać się ponownego wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Trwają obecnie też prace nad mikroplanem rejonu przy ul. Samogłoski 9 i 9A na Młocinach. 21 maja odbyło się spotkanie z mieszkańcami w ramach dyskusji publicznej nad projektem. Jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, a chciałby zgłosić swoje uwagi to jest na to czas do 27 czerwca br. Należy je kierować na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

W czerwcu br. planowane jest również przesłanie projektu MPZP dla Nowego Wawrzyszewa do uzgodnień z odpowiednimi organami. Jak podaje Biuro Architektury plan ma być uchwalony w 2019 r. 

Zatem kiedy można spodziewać się wprowadzenia zmian zgodnych z nowymi MPZP?

To nie dzieje się tak szybko. MPZP określa to, co może w przyszłości powstać na danym obszarze dzielnicy, a co nie np. budynek mieszalny czy usługowy lub  łączący obie te funkcje, wskazuje gdzie będą placówki oświatowe lub nowe drogi. Plan musi określać kierunki zmian i rozwoju dzielnicy czy miasta na kilka lat do przodu. Należy w nim uwzględnić to, jak zmienia się sposób życia mieszkańców stolicy, uwarunkowania demograficzne, stopień urbanizacji itd. Inaczej planowało się 20 czy 30 lat temu, a inaczej dzisiaj. Plan musi odzwierciedlać te realia.

Dużo zmian zachodzi w dzielnicy jeśli chodzi o tworzenie czy rekultywację miejsc do odpoczynku i rekreacji. O czym warto wspomnieć?

Tak, rzeczywiście w tym zakresie dzieje się na Bielanach bardzo dużo, co mnie bardzo cieszy. Rewitalizowane są kolejne parki, tereny rekreacyjne, place zabaw i podwórka. W ostatnim czasie m.in. zostały otwarte place zabaw przy ul. Szegedyńskiej (przy BCEK-u), Dzierżoniowskiej, pomiędzy ulicami Szekspira i Dantego czy  przy przedszkolu nr 240 na terenie AWF. Wkrótce kolejne będą gotowe przy ulicach: Szepietowskiej, Opalin i Doryckiej. Powstaną też siłownie plenerowe na Osiedlu Piaski, w Parku Kępa Potocka i przy ul. Broniewskiego. Trwają też gruntowne modernizacje Parków Herberta i przy ul. Perzyńskiego czyli im. prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Jako pierwsi w Warszawie, zgodnie z moim wnioskiem, ustawiliśmy 4 ławki dla matek karmiących w Parku Trampolin, Kępa Potocka, Olszyna i Stawy Kellera.

To tylko w ostatnim czasie, ale warto przypomnieć, że gruntowne zmiany zaszły też na Stawach Brustmana i Kępie Potockiej, gdzie został też ustawiony bielański Słoń – zjeżdżalnia nawiązująca do dawnego symbolu Bielan. 

Te wszystkie działania i realizacje mają wpływ nie tylko na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, na to, że mają gdzie odpocząć w weekend czy podczas wolnych dni, ale również na poprawę estetyki w dzielnicy.

Realizujemy też w dzielnicy sporo działań z zakresu edukacji ekologicznej. To bardzo ważne, aby już od najmłodszych lat uczyć dzieci zachowań proekologicznych, dlatego tego typu działania są niezmiernie istotne. Najlepiej uczyć się poprzez zabawę, dlatego podobnie jak w latach ubiegłych przeznaczyliśmy pieniądze na cykl kolejnych eko-pikników, podczas których całe rodziny w przyjemny i przystępny sposób będą mogły pogłębiać swoja wiedzę w tym zakresie.

Jako element edukacji zostały też wydane książeczki edukacyjne dla dzieci: „Zwierzęta Bielan” i „Poznaje drzewa Bielan”. Wydawnictwa pozwolą najmłodszym w przyjazny sposób poznać faunę i florę naszej dzielnicy.