Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Zdaniem PrzewodnicząceGO Komisji Rady Dzielnicy...

Stefan Kulesza – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, mieszkający od urodzenia na Bielanach, Radny Rady Dzielnicy Bielany pierwszą kadencję.

Zacznijmy od pytania podstawowego – czym właściwie zajmuje się Komisja Rewizyjna?

Komisja rewizyjna jest to jedyna komisja wymieniona wprost w Statucie Dzielnicy Bielany, która obligatoryjnie musi zostać powołana przez Radę Dzielnicy. Sprawuje ona przede wszystkim funkcję kontrolną – legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Zarządu Dzielnicy Bielany i jednostek organizacyjnych miasta działających na terenie naszej dzielnicy. Ponadto opiniuje wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy, przygotowuje projekty rozstrzygnięć skarg oraz na zlecenie Rady Dzielnicy Bielany przeprowadza kontrolę w jednostkach samorządowych działających na terenie naszej dzielnicy.

Jakiego rodzaju sprawy trafiają najczęściej pod obrady Komisji?

Głównie skargi mieszkańców na działania przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta tj. np. dyrektorów szkół, dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany itp. oraz przedstawicieli urzędu. Dla przykładu – w latach 2016 i 2017 było to 20 skarg, które zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną i przekazane Radzie Dzielnicy Bielany.

Jak wygląda procedowanie takiej skargi?

Jest ono zbliżone do swoistej rozprawy sądowej, tj. najpierw proszę o to, by głos zabrał skarżący, przedstawił swoje uwagi i wnioski w danej sprawie, a potem proszę o ustosunkowanie się do tych zarzutów właściwego przedstawiciela urzędu lub jednostki organizacyjnej. Proszę również skarżącego o przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających zdarzenie dotyczące skargi, o ile ten takowe posiada. Następnie jest dyskusja dwóch stron oraz pytania doprecyzowujące ze strony radnych. Po tym następuje debata członków Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad rozstrzygnięciem. Gdy głosowanie uzyska większość przedstawiane jest ono na najbliższej Sesji Rady Dzielnicy Bielany, gdzie zapada ostateczna decyzja w tej sprawie.

Czy nie jest to zbyt sformalizowane?

Oczywiście, pewien formalizm jest tu wymagany ze względu na ramy prawne, w jakich działa Komisja. Nie jesteśmy jednak sądem, ani urzędem, a jedynie osobami wybranymi przez mieszkańców do tego, by ich godnie reprezentować i pomagać. W związku z tym skarżący może czuć się dużo swobodniej przy przedstawianiu ewentualnych nieprawidłowości jakich doświadczył lub które zaobserwował.

Dlaczego wybrał Pan tę Komisję?

Wybrałem pracę w tej Komisji, gdyż w mojej ocenie realizuje ona jedną z najważniejszych funkcji naszego samorządu – funkcję kontrolną. Uważam, że skuteczna i rzeczywista realizacja tej funkcji pozwala, by urząd, szkoła czy inna jednostka na terenie naszej dzielnicy działała skutecznie na rzecz mieszkańców. Dlatego też tak ważne jest, by mieszkańcy czuli się swobodnie w rozmowie z nami, do czego gorąco zachęcam, gdyż rozwiązanie ich problemów leży w interesie wszystkich mieszkańców naszej pięknej dzielnicy.