Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Działamy dla dobra mieszkańców i w porozumieniu z nimi

Rozmowa z Piotrem Mazurkiem – radnym m.st. Warszawy

Dobrą wiadomością dla mieszkańców Bielan – szczególnie tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie lotniska Warszawa-Babice – jest podjęcie działań, które mają ograniczyć loty komercyjne.

Tak, na wrześniowej Radzie Miasta zdecydowaliśmy o uchwalaniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy. To wpłynie na ograniczenie ruchu lotniczego nad Bielanami. Zaznaczam, że nie chodzi nam o likwidację lotniska, bo i takie pogłoski się zdarzają. Lotnisko jak najbardziej jest potrzebne dla służb pogotowia lotniczego i policji. Ważne jest ograniczenie, a w konsekwencji likwidacja lotów komercyjnych, które obecnie stanowią ok. 80-90% wszystkich lotów, nad zamieszkałymi terenami. To właśnie one są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców Bielan, ale także okolicznych dzielnic, ze względu na hałas jaki generują. Stanowią też realne zagrożenie – loty szkoleniowe nie powinny się odbywać na terenie zabudowanym – mówimy tu o obszarze zamieszkanym przez przeszło 300 tys. ludzi!

Mieszkańcy zgłaszali się do mnie, do burmistrza dzielnicy Bielany oraz do dzielnicowych radnych  z tym problemem. Odbyło się kilka spotkań w tej sprawie, była też sesja Rady Dzielnicy Bielany poświęcona temu tematowi. Nie ulega wątpliwości, że od paru lat lotnisko znacznie zintensyfikowało działalność i stało się uciążliwe dla mieszkańców.

Jakie zatem są konsekwencje uchwalenia tego programu?

Władze Lotniska Warszawa-Babice zostały zobowiązane do kilku istotnych kwestii, w tym do stosowania procedur antyhałasowych, opisanych w Instrukcji Operacyjnej Lotniska Warszawa–Babice, ograniczenia liczby lotów szkolnych, a docelowo ich likwidacji oraz ograniczenia do minimum lotów po kręgu i także docelowo ich likwidacji. Muszą także zwiększyć liczbę punktów ciągłego monitorowania hałasu lotniczego w rejonie zabudowy chronionej oraz zgodnie z wytycznymi opracować procedury m.in. odnośnie lotów nad terenem zabudowanym.

Chciałbym podkreślić tutaj zaangażowanie i współpracę mieszkańców Bielan, ale także Bemowa i Żoliborza, stowarzyszenia Ciche Niebo Nad Warszawą, Zarządu Dzielnicy z Burmistrzem Tomaszem Menciną na czele, kolegów z rady dzielnicy i miasta na rzecz ograniczenia lotów na lotnisku Babice. To nasz wspólny sukces dla dobra wielu mieszkańców.    

Teraz  będziemy pilnować, aby Centrum Usług Logistycznych, które zarządza lotniskiem wywiązało się z tych zobowiązań. Oczekujemy też, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu ono podlega, zaangażuje się w tę sprawę i będzie nadzorować swoją jednostkę w tym zakresie.   

Proszę opowiedzieć o pracach nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w naszej dzielnicy, bo to temat, który również interesuje naszych mieszkańców.

Uchwalenie miejscowych planów jest niezmiernie istotne ze względu na możliwość zaplanowania tego, jak w przyszłości będzie wyglądała nasza dzielnica i nasze sąsiedztwo, czy np. nagle nie zostanie zlikwidowany pobliski park lub nie zostanie wybudowany wieżowiec tuż za naszym oknem. Jest to ważne dla samych mieszkańców, ale też dla samorządu ze względu na planowanie i dbanie o poprawę estetyki w dzielnicy. 

Niedawno został uchwalony mikroplan rejonu przy ul. Samogłoska 9 i 9A na Młocinach. Mimo że plan obejmuje niewielki obszar to jest on bardzo ważny, ponieważ obowiązujący wcześniej plan uniemożliwiał rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 77, nakazywał wybudowanie absurdalnie dużej liczby miejsc parkingowych według wytycznych, jak dla usług a nie dla szkoły. Obecnie jest już taka możliwość – budynek można rozbudować i nadbudować, zostały też na nowo ustalone wytyczne odnośnie miejsc parkingowych. Jest to szczególnie istotne teraz, gdy szkoła pęka w szwach po reformie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Została też podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla Chomiczówki. Po ogłoszeniu na BIP-e tej informacji będzie można zgłaszać swoje propozycje i uwagi do czego zachęcam mieszkańców. Należy je kierować na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Pojawiają się głosy, że uchwalanie planów trwa zbyt długo. Z czego to wynika?

Należy wyjaśnić, że za sporządzanie planów miejscowych w Warszawie odpowiedzialne jest Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, a nie sama dzielnica. Trzeba też podkreślić, że faktycznie sporo czasu wymaga uchwalenie planu, bo należy wykonać wiele ekspertyz i wymagane są uzgodnienia miedzy różnymi instytucjami. Musi być również przewidziany czas na dyskusję publiczną nad zaproponowanym projektem planu i rozpatrzenie zgłoszonych uwag nie tylko przez instytucje, ale i mieszkańców. Nie zmienia to faktu, że również nie jestem usatysfakcjonowany z tempa tych prac. Uważam, że powinno się to usprawnić, bo niestety nie da się cofnąć skutków chaotycznego zabudowywania pewnych rejonów dzielnicy.

Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to sprawniej przebiegać. Nasze starania o to przynoszą już efekty.  W tym roku został już uchwalony plan dla Parku Olszyna, co uchroniło ten teren przed zabudową. Został też wyłożony do wglądu projekt planu dla Nowego Wawrzyszewa, więc poprawę w pracach widać.   

Właśnie kończy się kadencja, podczas której był Pan przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Proszę zatem jeszcze krótko podsumować czym zajmowała się Komisja?

Miasto przeznaczyło w mijającej kadencji łącznie ponad 43 mln zł dodatkowych środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji – z czego znaczną cześć na służbę ponadnormatywną, dzięki której można było m.in. zwiększyć patrole uliczne. Blisko 27,5 mln zł zostało przeznaczonych na Państwową Straż Pożarną. Warto podkreślić, że ponad 90% sprzętu specjalistycznego użytkowanego przez KM PSP w Warszawie została zakupiona ze środków m.st. Warszawy. Miasto finansuje także remonty siedzib jednostek ratowniczych.

Zostało też kupionych 101 pojazdów dla Straży Miejskiej – radiowozy będą wyposażone w kamery rejestrujące zdarzenia widziane z perspektywy kierującego. Ponadto wszystkie pojazdy przeznaczone do przewozu osób nietrzeźwych zostały wyposażone w kamery. W rejestratory  nasobne zostali także wyposażeni funkcjonariusze, co rozwieje wszelkie wątpliwości związane z przebiegiem czynności oraz zwiększy bezpieczeństwo samych strażników podejmujących interwencje, szczególnie dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego.

A jeśli mówmy o kończącej się kadencji to chciałbym podziękować zarówno mieszkańcom, jak i koleżankom i kolegom z rady miasta i dzielnicy za ostatnie 4 lata, które pokazały, że współpracując razem możemy zdziałać wiele dobrego dla naszej społeczności.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tadeusz Olechowski