Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Jan Zaniewski, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bielany

Jakie według Pana najważniejsze tematy mające wpływ na zmiany na Bielanach były poruszane w ostatnim czasie podczas posiedzeń Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska?

Jest bardzo wiele problemów, będących w zakresie działalności tej Komisji, mających wpływ na komfort życia mieszkańców Bielan, a także na harmonijny i zrównoważony rozwój dzielnicy. Wśród najważniejszych tematów, którymi zajmowała się Komisja należy wymienić:

  • Opiniowanie i zgłaszanie uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Bielan oraz występowanie do Urzędu m.st. Warszawy o rozpoczęcie procedur ich opracowywania. Tylko dla ok. 1/3 obszaru dzielnicy obowiązują takie plany, a są to podstawowe dokumenty, zapobiegające chaotycznej zabudowie, samowoli deweloperów i mające zasadnicze znaczenie dla warunków życia mieszkańców.
  • Zamknięcie wyjątkowo uciążliwego i zatruwającego środowisko Zakładu Przetwarzania Odpadów MPO na Radiowie oraz ograniczenie działalności, a nie rozbudowa zakładu firmy „BYŚ”. Choć od września br. funkcjonowanie ZUOK Radiowo zostało częściowo ograniczone, wcale nie rozwiązuje to ostatecznie problemu, a sprawa rozbudowy firmy „BYŚ” dalej jest aktualna.
  • Problem infrastruktury drogowej na Bielanach. Dzielnica się rozbudowuje, a układ ulic i dróg pozostawia wiele do życzenia. Wystarczy wymienić choćby okolice budowanej „Galerii Młociny” czy też przedłużenia ul. Broniewskiego do ul. Wólczyńskiej. Nie mniej istotną sprawą jest budowa parkingów, ale wielopoziomowych nie zaś betonowanie trawników.

Podsumowując mijającą kadencję, które ze zrealizowanych inwestycji są najistotniejsze, najbardziej znaczące, jeżeli chodzi o rozwój dzielnicy?

Niewątpliwie najbardziej istotnymi inwestycjami są te związane z placówkami oświatowymi. Remonty oraz modernizacje szkół i przedszkoli w bieżącym roku stanowią ponad połowę budżetu inwestycyjnego. Mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane w terminie, czego będę skrupulatnie pilnował. Należy jednak zauważyć, że budowa trzech nowych przedszkoli modułowych jest w rzeczywistości przebudową, co prawda od podstaw, ale przecież w miejsce istniejących obiektów. Od kilkunastu lat na Bielanach nie zbudowano żadnego nowego przedszkola ani szkoły, a nasza dzielnica się rozbudowuje, przybywa mieszkańców. Mamy więc rejony, gdzie potrzebne są nowe placówki oświatowe tak, jak na dynamicznie rozbudowujących się Młocinach, gdzie nie ma ani jednego publicznego przedszkola i jest tylko jedna szkoła podstawowa. Zostało więc jeszcze wiele do zrobienia.

Inną ważną inwestycją była przebudowa ul. Encyklopedycznej. Planowany czas wykonania tego zadania wynosił ok. 9 miesięcy, a ostatecznie było to znacznie dłużej. Mam nadzieję, że inne inwestycje będą realizowane w planowanym terminie.

Na co warto położyć nacisk w przyszłości, jeżeli chodzi o dalszy rozwój Bielan?

Wiele spraw, które są ważne dla zrównoważonego rozwoju naszej dzielnicy i na którą należy zwrócić uwagę zasygnalizowałem już powyżej. Z nowych tematów chciałbym dodać budowę nowych placówek kulturalnych, w tym np. oczekiwanej od wielu lat budowy tego typu obiektu na osiedlu „Ruda”. Istotną sprawą jest szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego, a więc ostateczne rozwiązanie problemu uciążliwych zakładów przetwarzania odpadów. Należy też zachować szczególną dbałość o „zielone Bielany”, w tym rezerwat „Las Bielański”.

Na koniec chciałbym podkreślić, że o realizacji tych wszystkich zamierzeń będą decydować w głównej mierze nakłady finansowe na inwestycje, a w tej dziedzinie, mówiąc oględnie, Bielany nie są w czołówce wśród dzielnic Warszawy, czego bym sobie życzył, biorąc pod uwagę kwoty przypadające na jednego mieszkańca w latach 2011-2018. Mam nadzieję, że w nowej kadencji samorządu budżet inwestycyjny będzie rósł, o co będę zabiegał.

Rozmawiała Małgorzata Kink