Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

 
Ikonka kontrastu Zresetuj wielkość czcionki Powiększ czcionkę jednokrotnie Powiększ czcionkę dwukrotnie

Chciałbym, aby bielańscy uczniowie mieli nowoczesne miejsca nauki

Rozmowa z Markiem Sitarskim, zastępcą burmistrza dzielnicy Bielany

Na wstępnie poproszę Pana o kilka słów o sobie.

Ukończyłem Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach – jestem magistrem inżynierem budownictwa lądowego ze specjalizacją budowy dróg, mostów i lotnisk. Zawsze jednak ciągnęło mnie gdzieś do przodu, do zdobywania wiedzy, poszerzania swoich horyzontów. Już na Uczelni jako pilot wycieczek zagranicznych szlifowałem naukę języków obcych, zwiedzałem i poznawałem świat, a także nawiązywałem nowe znajomości. Może zabrzmi to trochę dziwnie, ale lubię się uczyć, dlatego będąc na ostatnim roku Politechniki równolegle zacząłem studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dzisiejsze SGH). Wiązało się to z zamieszkaniem w Warszawie, gdzie od razu poczułem się bardzo dobrze i wiedziałem, że będzie to moje miejsce docelowe. Założyłem rodzinę i jestem szczęśliwym ojcem wspaniałej córki.

W latach 90-tych wyjechałem do USA, gdzie nostryfikowałem swoje wykształcenie politechniczne do stopnia Bachelor in Science, a także ekonomiczne do stopnia Bachelor in Economics. Po powrocie uczestniczyłem w różnych kursach i szkoleniach, które w dużym stopniu przygotowywały mnie do pracy i działalności samorządowej. I tak z samorządem związany jestem już prawie 20 lat. Na początku mojej kariery był samorząd warszawski, następnie poznawałem samorząd województwa mazowieckiego, by po jakimś czasie powrócić do samorządu warszawskiego.

Jak Pan ocenia swoją dotychczasową pracę zawodową i samorządową?

Jak wcześniej wspominałem mam 20-letnie doświadczenie samorządowe. Na początku kariery zawodowej miałem to szczęście, że pracowałem z ludźmi z ogromną wiedzą zawodową i umiejętnościami pracy w dużych zespołach. To oni wprowadzili mnie w strukturę pracy samorządowej, byli dla mnie pewnego rodzaju mentorami i nauczycielami. W Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego tworzyliśmy wytyczne programowe, dokumenty strategiczne na szczeblu wojewódzkim, na podstawie których w późniejszych latach była absorbcja środków unijnych. Były to pierwsze zręby pozwalające na utworzenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która z sukcesem funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Na przestrzeni minionych lat nadzorowałem i realizowałem wiele inwestycji samorządowych, zajmowałem się sprawami lokalowymi dla mieszkańców, pozyskiwałem skutecznie środki unijne na projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, realizowałem wiele programów ukierunkowanych na sport, zdrowy styl życia i bezpieczeństwo uczniów.

Co spowodowało, że przyjął Pan tę propozycję?

Biorąc pod uwagę doświadczenie samorządowe i to, że od 10 lat sprawowałem funkcje zastępcy burmistrza w innej dzielnicy oraz mając wiedzę z kim będę współpracował na Bielanach nie zastanawiałem się długo nad przyjęciem tej propozycji.

Czy po kilku miesiącach pracy w naszym urzędzie to optymistyczne oczekiwania się potwierdziły?

Zdecydowanie jest lepiej niż oczekiwałem, przede wszystkim chcę podkreślić znakomitą współpracę w gronie Zarządu Dzielnicy Bielany. Tutaj muszę złożyć niskie ukłony pod adresem koleżanki i kolegów z Zarządu, jak również naczelników wydziałów, z którymi bezpośrednio współpracuję.

Co motywuje Pana do tak odpowiedzialnej pracy?

Praca w samorządzie daje mi wiele satysfakcji, lubię pracę z ludźmi i dla ludzi. Lubię pracować. Tak naprawdę dopiero poznaję sprawy dzielnicy, jej potrzeby i problemy. Poznaję pracowników, naczelników wydziałów, które nadzoruję, ale wiem, że otaczam się osobami z pozytywną energią, którzy są zaangażowani w swoją pracę i motywują do działania. Stworzyli fantastyczne zespoły i dzięki temu zadania są jednakowo rozłożone dla wszystkich pracowników i to sprawia, że ich realizacja przebiega harmonijnie, zarówno w obszarze naszego urzędu, jak i poza nim.

Za jakie wydziały i jakie obszary prac Zarządu Dzielnicy Bielany jest Pan odpowiedzialny?

Jako zastępca burmistrza sprawuję nadzór nad działalnością Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Zamówień Publicznych i Wydziału Infrastruktury. W ramach swych kompetencji odpowiadam za współpracę z Dzielnicowym Biurem Oświaty i Wychowania, placówkami oświaty i wychowania przekazanymi do kompetencji Dzielnicy Bielany.

Środki na oświatę i inwestycje stanowią prawie 3/4 całego budżetu dzielnicy. Jakie zmiany czekają Bielany w najbliższych latach, jeśli chodzi o inwestycje?

Dwa lata temu nastąpił prawdziwy przełom, jeżeli chodzi o inwestycje w oświacie. Wtedy na ten cel przeznaczono prawie 50 mln zł. To wynik trudny do powtórzenia tym bardziej, że za te środki zostały wybudowane cztery nowe przedszkola, w tym trzy w technologii modułowej, a w kwietniu br. planujemy oddać kolejne przy ul. W. Bogusławskiego. W miejsce przedszkoli tzw. ciechanowskich wybudowano nowe, piękne i nowoczesne przedszkola nr 318, 327, 328, 334 i 340.

Wracając do pytania o najbliższe lata, trzeba wymienić remont XCIV LO przy ul. Gwiaździstej 35, którego modernizacja pochłonie docelowo kwotę kilkunastu milionów złotych, a prace realizowane będą przez 2-3 lata. W tym roku planowane jest również rozpoczęcie rozbudowy SP nr 77 przy ul. Samogłoska 9. Myślimy też o budowie nowego budynku Przedszkola nr 346 w technologii modułowej przy ul. Klaudyny 8 oraz rozbudowy istniejącego Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15. Chcemy dokonać modernizacji SP nr 289 przy ul. W. Broniewskiego 99A wraz z jej nadbudową, modernizacji Przedszkola nr 409 przy ul. L. Tołstoja 2, rozbudowy i remontu budynku SP nr 352 przy ul. J. Conrada 6 oraz zagospodarowania terenu ZS nr 10 przy ul. W. Perzyńskiego 10.

A na jakie inwestycje poza oświatowe mogą liczyć nasi mieszkańcy w najbliższym czasie?

Będzie to przede wszystkim w 2019 r. remont ul. Gdańskiej, na realizację którego przewidziano prawie 2,3 mln zł. W ramach tego zadania planujemy wymianę nawierzchni jezdni i chodników wraz z podbudową oraz wymianę latarni. W tym roku mamy również zamiar wykonać remont ul. Żółwiej. Szacunkowa wartość realizacji tego zadania to kwota ok. 3,2 mln zł. Wreszcie planujemy wykonać połączenie ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką. Będzie to budowa nowej jezdni ul. Nocznickiego do ul. Marymonckiej wraz z budową skrzyżowania w ciągu ul. Marymonckiej.

W ten sposób omówiliśmy temat inwestycji, to może teraz przejdźmy do wychowania i edukacji, bo przecież oświata to nie tylko inwestycje infrastrukturalne…

Oczywiście, ważnym wyzwaniem dla Dzielnicy jest reforma oświaty, w związku z którą podjęto niezbędne działania zmierzające do zapewnienia właściwego funkcjonowania szkół. Na dostosowanie istniejącej infrastruktury oświatowej do potrzeb reformy w dotychczasowych gimnazjach przeznaczono ok. 1,2 mln zł, a w szkołach podstawowych prawie 2,5 mln zł.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 obejmie podwójny rocznik, zarówno absolwentów dotychczasowych gimnazjów, jak i 8-letnich szkół podstawowych. W związku z powyższym planowanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych już na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 odbywało się z uwzględnieniem tej sytuacji. Dzięki temu ani w liceach, ani w technikach nie są planowane od września 2019 r. zajęcia poza placówkami. Przyszłość to oczywiście dalsza modernizacja istniejących już obiektów i ciągłe wzbogacanie bazy.

Bielańska oświata od lat jest w czołówce dzielnic Warszawy jeśli chodzi o wyniki naszych uczniów na wszystkich poziomach nauczania. Czy widzi Pan jakieś rezerwy, które mogłyby jeszcze poprawić te oceny?

To prawda, wiele bielańskich szkół może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z egzaminów zewnętrznych, jak również licznym gronem laureatów różnego typu konkursów i olimpiad, a nawet maturzystą, który otrzymał na egzaminie maksymalną ocenę. Nasze szkoły zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach. Będziemy starali się utrzymać tę pozycję, ale także nie zaniedbać działań, które mogą ją jeszcze podwyższyć. Mam tu na myśli zarówno działania skierowane do uczniów, jak i nauczycieli.

Oprócz środków zapewnionych w budżecie będziemy pozyskiwać dodatkowe poprzez udział w projektach, ścisłą współpracę z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń, udział w programie Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych czy organizację konkursów dzielnicowych dla bielańskich placówek oświatowych.

Bardzo istotną sprawą jest zapewnienie uczniom doradztwa zawodowego na wysokim poziomie, gdyż podjęte na tym etapie życia decyzje mają często decydujący wpływ na ich przyszłość. Corocznie organizowane są na Bielanach targi edukacyjne, podczas których swoją ofertę prezentują licea i technika, a uczniowie biorą udział w warsztatach. Dzielnicowy koordynator doradztwa zawodowego ściśle współpracuje z doradcami szkolnymi, koordynuje realizację projektów dotyczących doradztwa, jak np. unijnego projektu „Bliżej rynku pracy”.

Jak wyobraża sobie Pan bielańską oświatę za pięć lat?

Celem nadrzędnym jest to, aby dzieci i młodzież miały komfortowe i nowoczesne miejsce nauki. Szkoła musi nadążać za rozwojem techniki, a przez to dawać podstawę normalnego funkcjonowania młodzieży w dorosłym życiu, czyli przygotowanie do właściwego wyboru zawodu lub dalszego kształcenia. Chciałbym, aby bielańska oświata była nowoczesna, przyjazna uczniom, z doskonale wyposażonymi placówkami oraz wykształconą kadrą.

Dziękuję za rozmowę i życzę pełnej satysfakcji w realizacji ambitnych zamierzeń.

Również bardzo dziękuję, a korzystając z okazji, chciałbym przekazać Czytelnikom „Naszych Bielan” serdeczne życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Rozmawiał Tadeusz Olechowski